Usposabljanje QM – Menedžer kakovosti

VSEBINA

Slovensko združenje za kakovost in odličnost je edina akreditirana organizacija v Sloveniji, ki podeljuje certifikat QM – Menedžer kakovosti. Izobraževanje poteka po shemi Evropske organizacije za kakovost (European Quality Organisation – EQM), ki šteje preko 70.000 članov iz 34 držav. V Evropi je po shemi QM certificiranih več kot 24.000 strokovnjakov, v Sloveniji pa smo do sedaj skoraj vsako leto organizirali eno izobraževanje. Slednje obsega 4 module, v obsegu 160 šolskih ur, ki so poleg, izobrazbe, delovnih izkušenj s področja obvladovanja kakovosti ter osebnih kompetenc udeleženca predpogoj za prijavo na certificiranje in pridobitev QM certifikata. Več informacij o certificiranju QM je dostopnih tukaj.

TERMINI
5., 6., 9. in 10. SEPTEMBER 2019

1. MODUL SISTEMI VODENJA KAKOVOSTI (SVK)

3., 4., 7. in 8. OKTOBER 2019

2. MODUL UVAJANJE IN IZVAJANJE SISTEMOV VODENJA KAKOVOSTI (UI)

7., 8., 11. in 12. NOVEMBER 2019

3. MODUL METODE IN ORODJA KOT PODPORA VODENJU (STM)

28., 29., 2. in 3. NOV/DECEMBER 2019

4. MODUL RAZVOJ IN RAZŠIRJANJE SVK NA VSE POSLOVNE PROCESE (TQM)

Izobraževanje je namenjeno osebju vseh organizacij. Posamezen modul traja 4 dni od 9. do 17. ure.

KOTIZACIJA

Kotizacija za posamezen modul je 690€+DDV. Vključuje organizacijo usposabljanja, izvedbo, potrebno učno gradivo, kosilo in osvežilne napitke med usposabljanjem. Cena certificiranja je 420€+DDV. Vključuje pisno in ustno izvedbo preverjanja znanja ter izdajo certifikata EOQ in SZKO.

LOKACIJA

Usposabljanje bo potekalo na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

PRIJAVNICA