SQ – Slovenska kakovost

ZNAK SQ

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) si prizadeva za dvig kakovosti in uspešnosti gospodarskih in negospodarskih subjektov ter javne uprave z uporabo in vpeljevanjem elementov kakovosti in poslovne odličnosti v delovanje in poslovanje. Ponosni smo, da smo lastnik registriranega znaka SQ – Slovenska kakovost. Znak SQ je simbol prepoznane in preverjene kakovosti izdelkov in/ali storitev, ki pomaga k pospeševanju prodaje in doseganju prodajnih ciljev. Vodi v uspešno poslovanje, je znak vaše prednosti pred konkurenco in predstavlja dvojno promocijo: za podjetje in za Slovenijo.

 

KLJUČNE PREDNOSTI
  • lažja prepoznavnost kakovosti in izvora
  • spodbujanje dviga kakovosti
  • zagotovljena promocija (objava prejemnikov znaka SQ na spletni strani SZKO in v reviji Kakovost);
  • slavnostna podelitev znaka SQ na strokovnih in promocijskih dogodkih;
  • promocija v medijih;
  • navezovanje poslovnih povezav,
  • izmenjava znanja,
  • dostop do širokega nabora strokovnih člankov in mreže strokovnjakov s področja kakovosti preko včlanitve v mrežo SZKO.

Znak SQ je registriran pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino pod registrsko številko 9182404. Razvili smo lastne postopke za preverjanje slovenskega deleža in elementov kakovosti, ki so vključeni v postopek presoje za pridobitev znaka SQ. Dokumentacijo in postopke je prepoznala tudi Evropska organizacija za kakovost EOQ, katere član je tudi SZKO, zato je znak SQ priznan tudi na evropski ravni. V konkurenci ponudnikov je kakovost svojih proizvodov/storitev možno izkazati tudi z znakom SQ, ki pomeni odličnost poslovanja, visoko kakovost izdelkov/storitev pretežno slovenskega izvora ter uresničevanje želja kupcev.  


ZGODBE USPEHA

Prejemniki SQ znaka

VSE ZA DOM

TUDI V MAJHNEM PODJETJU SO VEDNO MOŽNE IZBOLJŠAVE »Certificiranje je dolgotrajen postopek, med katerim se veliko naučiš. Čeprav smo pred certificiranjem menili, da izboljšave v našem malem podjetju niso več potrebne, smo kmalu ugotovili, da je stalen napredek nujen. Samo stalna nadgradnja v vseh fazah zagotavlja nadaljnji razvoj in te sili, da ne zaspiš na lovorikah,« pravi Denis Skok, direktor podjetja Vse za dom. + preberi več


MESARSTVO BLATNIK

Mesarstvo Blatnik IZDELKI SLOVENSKEGA POREKLA SO JIM V PONOS V podjetju Mesarstvo Blatnik so znak kakovosti SQ, ki so ga pridobili pred 16 leti, nadgradili še z znakom izbrana kakovost za rejo govejih živali, razsek in konfekcioniranje ter proizvodnjo izdelkov iz govejega mesa. K certificiranju po besedah direktorja Roberta Blatnika spodbujajo tudi svoje dobavitelje živine – trenutno je po shemi izbrana kakovost certificiranih 127 rejcev, s kate rimi stalno sodelujejo. »Živino kupujemo od preverjenih rejcev,« pravi Robert Blatnik in dodaja, da za upravljanje kakovosti v podjetju skrbijo vodje oddelkov, vsako leto pa na to temo v sodelovanju z zunanjimi partnerji organizirajo izobraževanje prav za vse zaposlene. + preberi več


LOTRIČ MEROSLOVJE

Lotrič meroslovje POTRDITEV ZNAKA SQ ZA ODLIČNOST MEROSLOVNIH REŠITEV »Znak SQ predstavlja potrditev kakovosti in odličnosti naših meroslovnih rešitev ter s tem večjo prepoznavnost med našimi poslovnimi partnerji,« pravi Marko Lotrič in dodaja, da bodo z njegovo pridobitvijo lažje uresničevali vizijo »Ko pomisliš na merjenje, pomisliš na LOTRIČ Meroslovje«. S tem se jim bodo odprle možnosti za doseganje večje dodane vrednosti doma ter v tujini ter posledično nadaljnjo rast in razvoj. + preberi več


ALUBOMA

Aluboma VSI IZDELKI S PEČATOM SLOVENSKE KAKOVOSTI V družinskem podjetju AluBoMa, kjer se ukvarjajo s proizvodnjo in montažo aluminijastih in PVC-oken, vrat, verand in zimskih vrtov, so znak SQ prvič pridobili leta 2003. Kot meni direktor Borut Zlobec, so želeli z njim svojim izdelkom dodati vrednost in s tem prepoznavnost. + preberi več


ATRIUM

Atrium VSAKDO SE MORA ZAVEDATI KAKOVOSTI SVOJEGA DELA Atrium – novi interieri izdelujejo pohištveno opremo po naročilu tako za javne objekte kot za bivalne prostore. Certifkat kakovosti SQ, ki ga nosijo vsi njihovi pohištveni izdelki, izdelani po naročilu, so po nekajletnem premoru znova dobili na začetku tega leta. »Na vrhuncu krize, ko so kupci stopnjevali le cenovne pritiske, smo vsa naša sredstva usmerili le v dejavnosti, ki so omogočale golo preživetje podjetja,« se spominja direktor Božo Knehtl. + preberi več


IK SVETOVANJE

KAKOVOST POMENI ODGOVORNO DELO S STRANKAMI Poslovanje podjetja IK svetovanje iz Črnivca sloni na treh stebrih: računovodski servis, davčno svetovanje in izobraževanje. »Ker je kakovost oprav­ljenih storitev vedno na prvem mestu, smo se odločili za zunanjo potrditev našega načina dela prek presoje Slo­venskega združenja za kakovost in odličnost, strokovno usposobljene inštitucije,« pojasnuje direktorica Ida Kavčič. + preberi več