28. letna konferenca 2019

Letna konferenca SZKO je največji in najbolj odmeven dogodek združenja in hkrati osrednji dogodek s področja kakovosti in odličnosti v Sloveniji. Na dogodku sodelujejo članice in člani združenja ter različni strokovnjaki s področja kakovosti. Konferenca poteka v Portorožu (GH Bernardin) v plenarnem delu in v strokovnih modulih ter vsako leto pritegne udeležbo več kot 300 kakovostnikov. Na dogodku priznani domači in tuji strokovnjaki predstavijo najnovejša dognanja na področju kakovosti, izmenjajo znanja in praktične izkušenje. Seveda pa je pomemben del konference tudi zanimiv družabni program, saj je poleg strokovnega dela pomembno tudi medsebojno druženje in spoznavanje udeležencev. Že vrsto let udeležence navdušuje prav poseben del programa jutranji “ugriz morskega psa”.

 

28. LETNA KONFERENCA

 

PROGRAM KONFERENCE

Sreda, 20. 11. 2019

7:30 - 9:00

Registracija udeležencev


OTVORITEV KONFERENCE IN PLENARNO ZASEDANJE

9:00 - 9:15

Marko Lotrič: Pozdravni nagovor predsednika SZKO
Jana Kolenc Muženič, ID SZKO: S SZKO do zaupanja in trajno odličnih rezultatov


PLENARNI DEL I
POSLOVNA ODLIČNOST: SPODBUJANJE ODLIČNOSTI POSLOVANJA
moderatorka: Irena Meterc, SPIRIT Slovenija, vodja sektorja

9:15-10:30

mag. Rajko Novak, MRR d.o.o.: Je model odličnosti EFQM pravo orodje za trajnostno uspešnost?
Irena Meterc, SPIRIT Slovenija: Podpora podjetjem na poti k odličnosti – zakaj je to pomembno?
Samuli Pruikkonen, predstavnik EFQM: EFQM v EU in širše ob predstavitvi novega EFQM modela

10:30-10:45

Odmor


PLENARNI DEL I
POSLOVNA ODLIČNOST: PRIMERI DOBRIH PRAKS
moderatorka: Irena Meterc, SPIRIT Slovenija, vodja sektorja

10:45-12:00

dr. Nenad Savič, Adria Mobil, d.o.o.: Izzivi vzpostavitve ciljno usmerjenega trajnostnega delovanja podjetij z uporabo EFQM modela odličnosti
Miklós Sáfár, Automotive Proving Ground Ltd. (Hungary): Excellence-based approach of managing proving ground project in Hungary
Andrej Poklič, GKN Driveline, PRSPO zmagovalec 2018: Z EFQM po poti odličnosti
Alexander Novak, BKS Bank: “Primer tuje dobre prakse”

12:00-13:00

Kosilo


PLENARNI DEL II
TRAJNOST IN ZAUPANJE V KAKOVOSTI IN ODLIČNOSTI POSLOVANJA
modreatorka: Jana Kolenc Muženič, SZKO, ID

13:00-15:15

Kevin Richman, OPSI OECD: Sistemsko razmišljanje v javnem sektorju kot osnova za povečanje zaupanja javnosti v delovanje države
Peter Pustatičnik, Telekom Slovenije, d.d.: Transformacija zdravstva – pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe
Aleš Brglez, Gorenje, d.o.o.: Vpliv tujega lastništva na kakovost
Anton Petrič, TPV d.o.o.: Vpliv osebne in organizacijske ozaveščenosti o kakovosti na razvoj konkurenčnosti podjetja
mag. Jana Ramuš, GZS: Slovenija kot primer najboljše prakse javnega naročanja živil v EU
dr. Samo Kopač, Urad RS za meroslovje, MGRT: Z zanesljivimi meritvami izboljšujemo kakovost proizvodov in storitev

15:15-15:30

Odmor


PLENARNI DEL III
OKROGLA MIZA: S KAKOVOSTJO DO ZAUPANJA IN TRAJNOSTNIH REZULTATOV
moderatorka: Tonja Blatnik

15:30-18:00

Pogled Vlade RS:
– Minister za zdravje, g. Aleš Šabeder
– Državna sekretarka Ministrstva za javno upravo, ga. Mojca Ramšak Pešec
Pogled gospodarstva: Manager leta 2019, mag. Tomaž Berločnik
Cees Beek, predstavnik EOQ: EOQ; Towards a strong global network with added value for its members
Nataša Gladovič, Atlantic Grupa: S pomočjo načel odgovornega podjetništva in sistemov kakovosti do uresničevanja globalnih ciljev trajnostnega razvoja
Alenka Hren, SPIRIT Slovenija: Trajnostna strateška transformacija poslovanja podjetij ni več izbira, temveč nuja
Matic Kadliček, Trgotur, d.o.o.: Kako z medsebojnim zaupanjem do kakovosti in trajnih rezultatov

OKROGLA MIZA: S KAKOVOSTJO DO ZAUPANJA IN TRAJNOSTNIH REZULTATOV


VEČERNI DEL
moderatorja: Tonja Blatnik in Matej Delakorda

19:15-19:30

Welcome drink s penino

19:30-00:00

Pozdravi in nagovori
Svečana podelitev priznanj in nagrad, znakov SQ ter QM certifikatov
Žrebanje nagrad prvega dne
Svečana večerja s plesom

Četrtek, 21. 11. 2019

7:30

Ugriz morskega psa

PROGRAMSKI MODULI

rdeča nit: Do zaupanja in trajno učinkovitih rezultatov …

9:00-10:20

NA PODROČJU ŽIVILmoderatorka: Nataša Gladovič, finalist nagrade EQL – European Quality Leader
Nataša Gladovič, Ornela Čebulec – Atlantic Grupa: Digitalne rešitve za lažje obvladovanje dobaviteljev
Lidija Tasner, Jelka Rozman – Žito, d.o.o.: Do zaupanja v varnost končnih proizvodov ob pravilnem vzorčenju vhodnih surovin v velikih sistemih
mag. Irma Koren – Bureau Veritas, d.o.o.: Kultura varnosti hrane – izziv za živilsko industrijo
doc. Mojca Korošec – UL, Biotehniška fakulteta: Senzorična analiza v zagotavljanju kakovosti živil

S POMOČJO STANDARDOVmoderator: mag. Peter Kunc, Institut SCIENTIS
Miloš Seražin – SIQ Ljubljana: Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu; kakšne zahteve prinaša ISO 45001
Mojca Ferk – Gorenje, d.o.o.: Praktični prehod iso 45000
Blanka Kaker – SIQ Ljubljana: Praktične izkušnje pri presojanju zahtev ISO 45001
mag. Ines Hikl – Bureau Veritas, d.o.o.: Ustvarjanje kulture integritete v organizaciji z ISO 37001:2016 – sistemi vodenja za preprečevanje podkupovanja
doc. dr. Drago Papler – Gorenjske elektrarne, d.o.o.: Novelacija standarda ISO 50001:2018 v sistem vodenja kakovosti v proizvodnem podjetju

Z DOBRIMI PRAKSAMI V JAVNEM SKTORJUmoderator: Peter Pogačar, MJU, generalni direktor Direktorata za javni sektor
Dušan Sterle – MF, Urad RS za nadzor proračuna: Prizadevanje za večjo kakovost v državnem organu z vključevanjem predstojnika in zaposlenih
doc. dr. Aleš Lapanje – Institut Jožef Stefan, Odsek za znanosti o okolju: Znanost kot orodje za dosego odličnosti v javnem in zasebnem sektorju, primer projekta APPLAUSE – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev
Robin Majnik – URSIKS, Generalni urad: Kako učinkovito je poslovanje javnega sektorja
mag. Gordana Mikunovič, mag. Elena Hari Pertovt – Upravna enota Črnomelj, Upravna enota Nova Gorica: Model CAF – tudi orodje za preprečevanje mobinga?
mag. Ema Pogorelčnik, Jurij Mlinar – MOP in GURS: Upravljanje s prostorom in nepremičninami

V ZDRAVSTVU GZS PTZ SLO-MEDmoderatorka: Vida Petrovčič
OKROGLA MIZA: Kako z roko v roki do transparentnega javnega naročanja v zdravstvu? – 1. del
Cilj: Vzpostavitev partnerskega odnosa med deležniki javnega naročanja v zdravstvu, ter določitev nadaljevalnih korakov za pripravo smernic javnega naročanja v zdravstvu.

Govorci:

 • mag. Iztok Povše, pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za nabavno dejavnost po pooblastilu,
 • mag. Margareta Guček Zakošek, direktorica SB Celje,
 • mag. Simon Vrhunec, direktor Medicinskega centra Barsos,
 • Duša Hlade Zore, dr. med., varuh in zastopnica bolnikovih pravic Ljubljana,
 • Samo Červek, univ. dipl. pravnik, predsednik Državne revizijske komisije (DRKOM),
 • mag. Mojca Šimnic Šolinc, predsednica GZS PTZ SLO-MED in
 • Andreja Gradišar, vodja skupine centralni javni razpis.
10:20-10:40

Odmor

10:40-12:00

NA PODROČJU ŽIVILmoderatorka: Nataša Gladovič, finalist nagrade EQL – European Quality Leader
Miro Rkman – Neotron SpA: Obvladovanje kakovosti v laboratoriju Neotron SpA
Nataša Forstner Holešek – Slovensko društvo za celiakijo: Zaupanje v prehranski izdelek skozi oči bolnika s celiakijo
Teja Mizigoj – Medex d.o.o.: S trajnostnim razvojem in kakovostjo do zaupanja potrošnikov
Manuela Ferenčič – Žito, d.o.o.: Ohranjanje vodilne pozicije BZ z agilnostjo, izkušnjami, sistemskim pristopom in strastjo

V ENERGETIKImoderator: mag. Boris Sovič, vodja Sekcije za energetiko
Davor Zaveršnik – Kronoterm d.o.o.: FMEA – analiza možnih napak in njihovih posledic (Failure Modes and Effects Analysis) pri razvoju toplotnih črpalk
Špela Dolinar – Elektro Gorenjska, d.d.:Z inovativnostjo nadgrajujemo nivo poslovne odličnosti
Gregor Simonič, Miran Gašper – Bureau Veritas, d.o.o.: Uspešnost integriranih sistemov vodenja
mag. Boris Sovič, mag. Mojca Kremsar Janžekovič, Irena Malenković – Elektro Maribor d.d., Elektro Gorenjska d.d., Elektro Celje d.d.: Stanje vpeljav sistemov vodenja v slovenskih energetskih družbah na presečni datum 21.6.2019
dr. Marta Svoljšak Jerman, mag. Alenka Ott Šaponia – Petrol d.d., Petrol d.d.: Trajnostni odtis Petrola

V ZDRAVSTVU – ZAUPANJEmoderatorka: Dominika Orozy, dr. med., vodja Sekcije za zdravstvo
Matija Jamnik – JK Group d.o.o.: GDPR v zdravstvu
Vasja Čepič – Transparency International Slovenia: Pakt integritete – mehanizem za preprečevanje korupcijskih tveganj v javnem naročanju
dr. Irena Grabec Švegl, asist. mag. Barbara Možina, mag. farm. – Sektor za nacionalne etalone in kemijska merjenja, Urad RS za meroslovje, MGRT, Oddelek za laboratorijske dejavnosti, Onkološki inštitut Ljubljana, UKC LJ: Sledljivost meritev v medicini in diagnostiki in njihov pomen pri sprejemanju odločitev
Jure Thaler – LOTRIČ Meroslovje d.o.o.: Temperatura v transportnih torbah za distribucijo zdravil
Robin Majnik -Slovensko združenje za zdravstvo: Kako naj zvoni v zdravstvu

V ZDRAVSTVU GZS PTZ SLO-MEDmoderatorka: Vida Petrovčič
OKROGLA MIZA: Kako z roko v roki do transparentnega javnega naročanja v zdravstvu? – 2. del
Cilj: Vzpostavitev partnerskega odnosa med deležniki javnega naročanja v zdravstvu, ter določitev nadaljevalnih korakov za pripravo smernic javnega naročanja v zdravstvu.

Govorci:

 • mag. Iztok Povše, pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za nabavno dejavnost po pooblastilu,
 • mag. Margareta Guček Zakošek, direktorica SB Celje,
 • mag. Simon Vrhunec, direktor Medicinskega centra Barsos,
 • Duša Hlade Zore, dr. med., varuh in zastopnica bolnikovih pravic Ljubljana,
 • Samo Červek, univ. dipl. pravnik, predsednik Državne revizijske komisije (DRKOM),
 • mag. Mojca Šimnic Šolinc, predsednica GZS PTZ SLO-MED in
 • Andreja Gradišar, vodja skupine centralni javni razpis.

g. Hans Bax – MedTech Europe: Ekonomsko učinkovit nakup kvalitetnih izdelkov preko javnega naročanja – primer tuje dobre prakse – M.E.A.T. orodja javnega naročanja v praksi, več kot 25 let mednarodnih izkušenj z upravljanjem javnih naročil in dobavne verige.
mag. Mojca Šimnic Šolinc – predsednica združenja SLO-MED: MedTech Etični kodeks – Jasna pravila, ki krepijo javno zaupanje. GZS PTZ SLO-MED in SIEDMA zavezani etičnim praksam:

 • Donacije za izobraževanje
 • Preverjanje skladnosti dogodkov,
 • Strožja pravila za podeljevanje sredstev,
 • Dobre prakse sodelovanja.
12:00-13:00

Kosilo

13:00-14:20

V INDUSTRIJImoderator: Aleš Brglez, SZKO, vodja Industrijske sekcije
Tina Javor, Thomas Uihlein, Eva Jereb – University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences: Gaining and retaining knowledge and talent after international mergers and acquisitions
dr. Robert Brumnik, Ivan Črv – Bureau Veritas, d.o.o.: Zagotavljanje informacijske varnosti v avtomobolski industriji s standardom TISAX
Primož Hafner – LOTRIČ Meroslovje d.o.o.: Zakaj merilna negotovost?
Marko Krajner, Ksenja Krefl – EPEA Switzerland GmbH, 3ZEN d.o.o.: Cradle to cradle design innovations

Z INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJOmoderator: Simon Feldin, SIEL, d.o.o.
Simon Feldin – SIEL, d.o.o.: Neprekinjeno poslovanje IT storitev: nuja za uspešno in trajnostno podporo poslovnih procesov
Mojca Hucman, mag. Miha Ozimek – ŽALE, d.o.o.: Varnost informacijskih sistemov skozi trend dolgožive družbe
Rok Sobočan – Tricikel d.o.o.: Digitalni dvojček v povezavi z enotnim sistemom upravljanja
mag. Miran Novak – Informatika d.d.: Ali pridobitev certifikata ISO/IEC 27001 zagotavlja informacijsko varnost in zakaj ne?
mag. Tatjana Mizori Zupan – Ministrstvo za javno upravo: Kakovostne in zaupanja vredne e-storitve

V ZDRAVSTVU – TRAJNOSTNI RAZVOJmoderatorka: Dominika Orozy, dr. med., vodja Sekcije za zdravstvo
doc. dr. Vesna Zupančič – Ministrstvo za zdravje: Pot do zaupanja različnih deležnikov v sistem upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost v zdravstvu
Zdenka Kramar, mag. zdr. nege, Andrej Vojnović, Monika Ažman – Zbornica – Zveza: S strokovnimi nadzori s svetovanjem do večje kakovosti v zdravstvenih zavodih
Monika Ažman, Draga Štromajer, Zdenka Kramar, mag. zdr. nege – Zbornica – Zveza: Uvajanje sistema kakovosti na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Aleksandar Bilić, dr.med. – Splošna Bolnišnica Slovenj Gradec: Primer dobre prakse – vodenje evidence v enoti intenzivne terapije SBSG
mag. Danijela Kralj, Irena Istenič, Jolanda Lampič, doc. dr. Nevenka Šestan – UKC Ljubljana: Projekt vzpostavitve sledenja inštrumentov in setov v Centralni sterilizaciji

S KADRImoderator: Matej Kadliček, Trgotur d.o.o.
Irena Kuntarič Hribar, Zinka Kosec, spec. org. – manag. – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Akademija Akcija: Skrb za zdravje starejših zaposlenih na delovnem mestu
Nataša Bazjak Cristini – Droga Kolinska d.d.: Osredotočenost na potrošnike = osredotočenost na zaposlene
mag. Ksenja Hauptman, dr. Erna Štefe – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Vprašalnik o delovnem okolju »OKO ZAPOSLENIH« – participativni pristop pri oblikovanju enotne metodologije merjena
Maja Radišek – Trgotur d.o.o.: Zaupanje v certifikate na HR področju

14:20-14:40

Odmor

14:40-16:00

V INDUSTRIJImoderator: Aleš Brglez, SZKO, vodja Industrijske sekcije
Ksenija Ivič – LEEMETA, d.o.o.: Kakovost skozi optimizacijo poslovanja
Polona Tratnik – Plastika Skaza d.o.o.: Kako s trajnostnim pristopom ustvariti gibanje ambasadorjev okolja
Primož Hafner – LOTRIČ Meroslovje d.o.o.: Infrastruktura kakovosti – trije stebri kakovosti v merilni tehniki
Uroš Zafošnik, Nina Kastelic, Davorin Marković – ZD Ljubljana: Do varnejšega podjetja z usposabljanjem v simulacijskem centru

OB DRUŽBENI ODGOVORNOSTImoderator: prof. dr. Borut Rusjan, predsednik Strokovnega sveta
mag. Anita Hrast, mag. Vesna Lešnik Štefotič, zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej – IRDO: Vloga vodje za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja
Nada Božiček – Bureau Veritas, d.o.o.: Praktično orodje za sistem trajnostnega vodenja razvoja dogodkov
Marko Kiauta – Slovensko združenje za zdravstvo: Zaupanje, temelj sodelovanja

V ZDRAVSTVU – KLJUČNI KADERmoderatorka: Dominika Orozy, dr. med., vodja Sekcije za zdravstvo
Robertina Benkovič, Marjeta Novak Gerdin, mag. posl. in ekon. ved – ZD Ljubljana, ZD Ljubljana: Kompetentni zaposleni – pogoj za kakovostno in varno oskrbo pacientov
viš. predav. dr. Mojca Dobnik, red. prof. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr. Matjaž Maletič – Univerzitetni klinični center Maribor in Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede: Posledice stresa v kliničnem okolju
Danijela Pušnik, Mojca Dobnik, Jožefa Tomažič – UKC Maribor in Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, UKC Maribor in UM, Fakulteta za zdravstvene vede, UKC Maribor in UM, Fakulteta za Zdravstvene vede: Vpliv dimenzij organizacijske kulture in klime na zaupanje v organizaciji
mag. Brigita Putar, mag. Jernej Tomšič – Bolnišnica Topolšica, Kakovost 2000 d.o.o.: Poznavanje in uporaba orodij v sistemu kakovosti pri zaposlenih v Bolnišnici Topolšica
Boštjan Kersnič, dr.med. – Slovensko združenje za zdravstvo: Komu zvoni v zdravstvu?

S KADRImoderator: Matej Kadliček, Trgotur d.o.o.
Tanja Breznik – Trgotur d.o.o.: Plačni sistemi – nujna ureditev v podjetju?
MODERIRAN POGOVOR Z GOSTI: Maksimalno o minimalni plači

16:00-16:20

Odmor

16:20-17:40

V INDUSTRIJImoderator: Aleš Brglez, SZKO, vodja Industrijske sekcije
Marjana Dermelj – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – Sektor za razvoj in mednarodno sodelovanje: Krožno gospodarstvo – izziv za javni in zasebni sektor
dr. Vinko Bogataj, dr. Gašper Škulj, doc. dr. Drago Bračun, prof. dr. Mirko Soković, prof. dr. Alojzij Sluga – SZKO, UL FS, UL FS, UL FS, UL FS: Raziskava povezav med značilnostmi sistemov vodenja kakovosti in finančno uspešnostjo podjetij
dr. Živko Bergant – Visoka šola za računovodstvo in finance: Kakovost poslovanja kot pogoj družbeno odgovornega poslovanja organizacije
Primož Hafner – LOTRIČ Meroslovje d.o.o.: Izjava o skladnosti

OB DRUŽBENI ODGOVORNOSTImoderator: prof. dr. Borut Rusjan, predsednik Strokovnega sveta
doc. dr. Saša Zupan Korže – Vanadis d.o.o.: Kakovost in trajnost v turizmu
dr. Maria Škof – DVLK-Društvo za varstvo lojalne konkurence: Primer dobre prakse
mag. Srečko Kravcar – Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Sektor za operativo: Civilna zaščita v RS v povezavi s prostovoljstvom

V ZDRAVSTVU – INTERAKTIVNA DELAVNICA “IZZIVI IN PRILOŽNOSTI ZA SISTEMSKE IZBOLJŠAVE V ZDRAVSTVU”moderatorka: Dominika Orozy, dr. med., vodja Sekcije za zdravstvo

 1. Izhodišča – 10 min
 2. Delo v skupinah – 40 min
  • KAKOVOSTNA IN VARNA ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA PACIENTOV – skupina predavatelji: Aleksandar Bilić, dr.med., mag. Danijela Kralj, mag. Brigita Putar
  • ZAUPANJE V PODATKE – skupina predavatelji: Matija Jamnik, Vasja Čepič, dr. Irena Grabec Švegl, Jure Thaler, Robin Majnik
  • ZAGOTAVLJANJE IN RAZVOJ KLJUČNEGA KADRA – skupina predavatelji: Robertina Benkovič, viš. predav. dr. Mojca Dobnik, Danijela Pušnik
  • TRAJNOSTNI RAZVOJ – skupina predavatelji: doc. dr. Vesna Zupančič, Zdenka Kramar, Monika Ažman, Boštjan Kersnič, dr.med.
 3. Diskusija in ključna sporočila sekcije za zdravstvo – 30 min

S KADRImoderator: Matej Kadliček, Trgotur d.o.o.
mag. Peter Kunc, Anita Ana Ratoša – Institut SCIENTIS, Institut SCIENTIS: Stres! Naj zamenjam šefa ali ženo/moža?
mag. Bojana Drev – e-Vila izobraževanje, Bojana Drev s.p.: Zaupanje v starejše zaposlene
Nina Langerholc Čebokli – Cosylab d.d.: Dizajn organizacije kot ključen dejavnik za realizacijo strategije
Tatjana Verli Gorenšek – Ministrstvo za javno upravo: Vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi
Anže Bizjan, Jure Jovanović, Ivan Rahelić – CCE d.o.o., Marko Kiauta – Tangram TQC: Interno izobraževanje kot orodje notranje presoje

ZAKLJUČEK KONFERENCE

17:40-18:30

Znanje TO GO: povzetki programskih modulov Konference

Upravni odbor SZKO: vizija in načrti

Žrebanje in zaključek konference


PROGRAMSKI ODBOR KONFERENCE

Jana Kolenc Muženič – predsednica, Borut Rusjan, Boris Sovič, Mojca Kremsar Janžekovič, Aleš Brglez, Robin Majnik, Barbara Zupanc, Petra Kodela Felicijan, Polona Mežan, Matej Kadliček, Marko Kiauta

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR KONFERENCE

Jana Kolenc Muženič – vodja, Katja Kraškovic, Judita Rigler, Urška Habjan, Mirko Stopar