24. letna konferenca SZKO - CELOVITO PRESTRUKTURIRANJE? ODGOVOR SO LJUDJE! (2015)

 

12. in 13. november 2015 | Grand Hotel Bernardin, Portorož, Slovenija

 


Uspešno smo zaključili 24. letno konferenco

 

 

Letošnje leto je bilo na nek način prelomno. V marsičem smo presegli nekatere pretekle okvire, ki so zadnja leta veljale za Konferenco.

 

Na Konferenco se je prijavilo več kot 300 udeležencev, kar je v primerjavi s preteklimi leti v okviru povprečja preteklih konferenc.


Nagrado in priznanje SZKO sta na letošnji konferenci prejela:

Nagrada, g. Vojko Križman


Priznanje, g. Franci Štupar


Podelili smo certifikate novim Vodjem kakovosti, ki so letos usepšno opravili preverjanje znanja.

 

SQ znak smo podelili:

Diagnostični center Bled, d.o.o.

TEM Čatež, d.d.

Arcont IP, d.o.o.

Kmetija Klančnik Marko Kogelnik

Milan Barić s.p.

EES sistemi d.o.o.

Simon Jeam s.p.


Naredili smo spletno anketo in jo tudi takoj obdelali. Predloge za izboljšanje bomo v kar največji meri uporabili, vsem, ki ste jo izpolnili pa iskrena hvala za sodelovanje.


Prvi dan Konference, četrtek, je anketo izpolnilo 90 udeležencev. Povprečna ocena z moduli, na lestvici 1-5, je bila 4.17, z vodji modulov pa 4.0.

V petek je bila povprečna ocena 4.0, povprečna ocena vodij sekcij pa 4.04. Anketo za ta dan je izpolnilo 55 udeležencev.

Prvi dan je bilo na konferenci kar 32% udeležencev, ki so konferenco obiskali prvič, drugi dan pa je bilo novih udeležencev 22%.

Pohvale smo doživeli za vsebino, posebno dobro je bila ocenjena lokalna samouprava s kar 4,7.

V pohvalah ste izpostavili način elektronskega komuniciranja pred konferenco, gradivo na ključkih, elektronsko anketo in nalepke, ki so bile po vzoru EXPA 2015.

 

Prejeli smo tudi precej predlogov za izboljšanje, ki se jih bomo v bodoče poskušali držati.
V bodoče bomo poudarek še bolj dajali sodobnim primerom iz prakse. Izogibali se bomo vključevanju prispevkov direktne promocijske narave. Poskusili bomo oblikovati sekcije z manj referati, še bolj bomo pazili na razpored časa in disciplino pri izvajanju. Prednost bomo dajali vsebini in kakovosti prispevkov pred kvantiteto. Poskušali bomo prenesti še več dobrih praks iz tujine.
Predlagali ste manj vzporednih sekcij, saj se niste mogli udeležiti vsega kar ste si želeli poslušati. Kako rešiti ta izziv ni ravno enostavno, bomo pa veseli vaših predlogov.


Nekatera mnenja udeležencev:


Gregor Kita, Elektro Ljubljana

Tovrstno srečanje bi lahko imelo tudi elemente poslovnega druženja. Razmislek gre predvsem v smeri, da iskanja modela izmenjave poslovnih kartic in možnosti prestavitve, ne samo predavateljev ampak tudi slušateljev. Referati in prezentacije bi morale biti on-line. Menim, da so predlagane usmeritve za pripravo modula nujne in se morajo tudi dosledno upoštevati. V primeru gospodarske sekcije (ki je bila odlična) sem želel več dokumenta iz predavanja dr. Verliča, ki je imel resnično odlično temo. Žal tega nisem našel. Spletna stran bi morala on line pokrivati dogodek z ažurno vsebino, fotografijami, izjavami, iskricami. TW profil je nujen. (portal Kvalitet ga ima). Mediji danes večinoma spremljajo on line dogodke preko TW. Če je zadeva resnično zanimiva, pridejo tja osebno naredit prispevek. Če mediji o dogodku ne poročajo, se le ta ni zgodil, tako razmišlja Predvsem, da ste tudi kot stranka prepoznali našo kakovost in zavzetost, da se trudimo narediti za stranko nekaj več od pričakovanj.

 

Darija Mohorič, UE Ljutomer

Portorož sem zapustila z zelo prijetnimi občutki, ker sem po predstavitvi izmenjala mnenja z udeleženci, ki so prepoznali, da z orodji kakovosti lahko organizacija pridobiva in najde priložnosti za večji napredek.

 

Aleksandra Bola Natek, ZZZS in ZD Ravne na Koroškem

Želela bi pohvaliti izvedbo konference SZKO, vsaj v delu, kjer sem uspela biti prisotna. Zadovoljna sem bila tako z organizacijo, kakor tudi s prispevki in okroglimi mizami.

 

Tonka Poplas, ZD Ljubljana

Čestitam za izvedbo dogodka in za to, da s takimi srečanji opozorite na pomembno vsebino. Kakovost tudi v zdravstvu postaja vedno bolj občuten dejavnik, ki pa seveda ne more mimo realnih okoliščin poteka zdravstvene oskrbe.


Janja Kreitmayer McKenzie, Ministrstvo za okolje in prostor

Čestitam za odlično konferenco!

 

Franc Štupar

Vesel sem Priznanja, ki sem ga prejel, istočasno pa je bilo zelo lepo sprejeto tudi v podjetju.

 

Saša Mrak, Zlati kamen

Letna konferenca je za vami, upam, da ste z izidom zadovoljni. Hvala, da ste povabili k sodelovanju tudi nas. Vključitev razumevanja pomembnosti odličnosti lokalne samouprave je prav tako pomembna za odličnost poslovnega okolja.


Mirko Antolović, Slovenske železnice

Zahvala vam na povabilu in odlični organizaciji.


Alen Gril, Dom dr. Janka Benedika Radovljica 

Letos sem se konference udeležil šestič zaporedoma. Menim, da je bila letošnja odlična. Z vsebinske plati, kot z organizacijo. To lahko povem, ker je bilo na lanski konferenci občutiti rahel vsebinski primanjkljaj. 

Za letos želim pohvaliti posamezne tematike s sekcij. Prepričale so me vsebine s področja poslovne odličnosti in obeh sekcij s področja voditeljstva. Zanimivo, brez neuporabnega teoretiziranja in iz prakse.

Čestitam za odlično izpeljano delo. Vidi se, da je na SZKO nastal nov zagon.Tokrat smo konferenco ustvarjali:

Karmen Gorišek, Janez Benčina, Boris Bukovec, Tomislav Nemec, Zoran Lekič, Barbara Gunčar in Gašper Žargi

 

 

Fotogalerija 24. letna konference SZKO


Program 24. letne konference SZKO


Seznam sponzorjev 24. letne konference SZKO


Objave o konferenci:

STA

DELO

FINANCE

  


Pismo ministra Zdravka Počivalška 

Pismo ministra Borisa Koprivnikarja sodelavcem


 

 

 

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO