Celostno obvladovanje tveganj in implementacija ISO 9001:2015 v podjetju

Vsebina seminarja:


09:00   Dr. Nadja Zorko
   
 • Celovito načrtovanje, prepoznavanje in obvladovanje ključnih tveganj podjetja,
 • kako izmeriti verjetnost in vrednost možnih škod,
 • ukrepi za obvladovanje tveganj,
 • pravilniki, organizacija in delovanje odbora za obvladovanje tveganj,
 • kontroling in tveganjaobvladovanje tveganj v skupini podjetij,
 • poročevalski proces. 
     
10:30  

 Odmor 

     
10:45   Dr. Franka Piskar
   
 • Prepoznavanje tveganj, ki lahko vplivajo na organizacijo (zahteva ISO 9001:2015, točka 4): Zunanje okolje družbe ter notranji in zunanji deležniki - identifikacija po deležnikih, kakšno je tveganje v organizacijah,
 • Proces obvladovanja - tveganja se lahko vključijo v cilje kakovosti (kontrolne točke; točka 6), primer
 • tveganja v posameznih procesih realizacije storitve (točka 8, primeri),
 • uporaba PDCA v tveganjih (točka 9),
 • prioritete ukrepov (točka 10). 
     
12:15  

Odmor 

     
12:30   Dr. Nadja Zorko in Dr. Franka Piskar
   
 • Primer na svoji organizaciji (delavnica) 
     
13:15   Zaključek

 

PRIJAVNICA NA SEMINAR

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

ANKETA ZA PREJEMNIKE ZNAKA SQ

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO