Celostno obvladovanje tveganj in implementacija ISO 9001:2015 v podjetju

Vsebina seminarja:


09:00   Dr. Nadja Zorko
   
 • Celovito načrtovanje, prepoznavanje in obvladovanje ključnih tveganj podjetja,
 • kako izmeriti verjetnost in vrednost možnih škod,
 • ukrepi za obvladovanje tveganj,
 • pravilniki, organizacija in delovanje odbora za obvladovanje tveganj,
 • kontroling in tveganjaobvladovanje tveganj v skupini podjetij,
 • poročevalski proces. 
     
10:30  

 Odmor 

     
10:45   Dr. Franka Piskar
   
 • Prepoznavanje tveganj, ki lahko vplivajo na organizacijo (zahteva ISO 9001:2015, točka 4): Zunanje okolje družbe ter notranji in zunanji deležniki - identifikacija po deležnikih, kakšno je tveganje v organizacijah,
 • Proces obvladovanja - tveganja se lahko vključijo v cilje kakovosti (kontrolne točke; točka 6), primer
 • tveganja v posameznih procesih realizacije storitve (točka 8, primeri),
 • uporaba PDCA v tveganjih (točka 9),
 • prioritete ukrepov (točka 10). 
     
12:15  

Odmor 

     
12:30   Dr. Nadja Zorko in Dr. Franka Piskar
   
 • Primer na svoji organizaciji (delavnica) 
     
13:15   Zaključek

 

PRIJAVNICA NA SEMINAR

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO