Obvladovanje proizvodnega procesa

Predstavitev

 

Predstavljene vsebine veljajo za industrijsko in storitveno dejavnost, za mala in velika podjetja. Cilj je, da zaposleni kar najhitreje pridobijo vpogled v svet obvladovanja oz. vodenja poslovnih procesov, naj so to storitve, uradi ali proizvodnja. Njihovo znanje želimo nadgraditi z veščinami in praksami, ki so se v poslovnem okolju izkazale za nujno potrebne in koristne.


Pridobljeno znanje bodo udeleženci lahko s pridom uporabljali pri svojem delu, kajti preko delavnic bodo poleg teoretičnega znanja pridobili tudi praktične izkušnje.


Namen delavnic je poleg spoznavanja metod obvladovanja poslovnega okolja tudi uporaba teh metod in njihova implementacija. S kakšnimi dilemami in težavami se srečujemo in seveda kako jih rešujemo? Kakšna je pravilna raba posameznih orodij in metod, da bodo učinkovito pripomogle k uspešnosti.


V programu je zajet sklop 6 predavanj s praktičnim prikazom povedanega. Tematika je prilagojena potrebam slušateljev. Izbrane teme so sodobne in aktualne v podjetniškem okolju doma in v svetu. Predavanja tudi vključujejo primere dobrih praks uspešnih slovenskih podjetij.

 

Izobraževalna delavnica je sestavljena iz 2 delov: prvi del predstavlja predavanje, na katerem se slušatelji seznanijo z osnovnimi pojmi izbrane teme. V drugem delu delavnice se izvede praktičen prikaz oz. primer uporabe vsebine. Sledi razprava z vprašanji udeležencev.

 

Predlagane vsebine so informacijske narave in se na željo naročnika korigirajo in prilagodijo naročnikovim željam in potrebam.


Vsebina

Celotno usposabljanje traja 5 delovnih dni (9:00-16:00). Vsebina usposabljanja je razdeljena po poglavjih:

 

 1. Vodenje (Izvajalec:mag. Franc Jamšek)
  • vloga vodje
  • strategija, poslanstvo in vizija
  • učinkovito odločanje
  • vodenje s cilji
  • timsko delo
  • razvijanje kadrov
  • upravljanje s stresom
  • upravljanje s časom
   
 2. Motivacija in razvoj kadrov (Izvajalec: mag. Franc Jamšek)
  • kako motivirati
  • izbor kadrov in motivacija
  • vrste motivatorjev in njihove značilnosti
  • zaupanje in delegiranje
  • plačni sistem
  • letni razgovor
  • delovna klima in delovna kultura
   
 3. Komunikacija (Izvajalec: mag. Franc Jamšek)
  • kaj je komunikacija
  • pomen komunikacije
  • vrste komunikacije
  • komunikacija kot orodje obvladovanja
  • komunikacija in kakovost
  • komunikacija in proces
   
 4. Kakovost in ISO 9001 (Izvajalec: mag. Darja Sušnik)
  • opredelitev pojma kakovost
  • osnovni pojmi standarda kakovosti ISO 9001:2015
  • načela vodenja kakovosti
  • zahteve standarda ISO 9001:2015
  • notranje presoje
  • kaj je notranja presoja
  • zakaj notranja presoja in njena dodana vrednost
  • najpogostejše napake notranje presoje
   
 5. Proizvodni proces (Izvajalec: mag. Darja Sušnik)
  • produktivnost in učinkovitost (OEE)
  • predaja izmene
  • Kaizen
  • vitka linija
  • 5S metoda urejenega delovnega mesta
  • SPC Statistično obvladovanje procesa
  • usposabljanje sodelavcev, večopravilnost


Kotizacija

V promocijskem obdobju kotizacija za celotno usposabljanje znaša 1.000 € + DDV.


Prijavnica na seminar (izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite na info@szko.si)


Izvajalec

Nosilec izobraževanja je mag. Darja Sušnik, izobraževanje in svetovanje s.p. Izvajalca predavanj sta mag. Darja Sušnik in mag. Franc Jamšek.


Franc Jamšek je po izobrazbi magister ekonomskih znanosti. Od leta 1990 deluje kot svetovalec managementu. Je specialist na področju HRM. Ima bogate izkušnje kot manager v večjih podjetjih, v državni upravi in podjetništvu. Ima izkušnje v delovanju nadzornih svetov družb. Kot svetovalec deluje v večjih družbah in na področju nekdanje države. Za uspešno vodenje družbe Profil d.o.o. je prejel nagrado GZS.
Je vodja HRM modula Usposabljanje manegerjev kakovosti, ki ga redno izvaja Slovensko združenje za kakovost in odličnost SZKO. V tem okviru izvaja predavanja o motivaciji. Občasno predava v Beogradu v sodelovanju z lokalno svetovalno firmo.
V okviru projekta Podjetno v svet podjetništva sodeluje v vlogi zunanjega mentorja in poleg mentorstva mladim podjetnikom predava tudi teme kot so: vodenje, motiviranje in delegiranje, razvoj kadrov in kako zadržati ključne kadre in organizacija poslovanja.
Predavanja in treningi pa so vključeni tudi v svetovalne projekte.

 

Darja Sušnik (www.TVV.si) je po izobrazbi univ.dipl.ing. tekstilne tehnologije in magistra statističnih ved. Od leta 2006 je samostojna podjetnica na področju izobraževanja in poslovnega svetovanja. 

Leta 2008 je kot samostojna podjetnica prejela nagrado Feniks za najboljši svetovalni projekt leta Usposabljanje vodij po integrirani metodi.
Ima bogate izkušnje kot vodja kakovosti, razvojni tehnolog, svetovalec in trener zaposlenih.
Ima certifikacijo za zunanjo presojevalko po zahtevah standarda ISO 9001:2008. Je zunanja sodelavka certifikacijske hiše SIQ za izvedbo presoj po zahtevah standarda ISO 9001:2008.
Je vodja statističnega modula Usposabljanje manegerjev kakovosti, ki ga redno izvaja Slovensko združenje za kakovost in odličnost SZKO. V tem okviru izvaja predavanja statistike.
Izvaja gostujoča predavanja na Naravoslovno-tehniški fakulteti, oddelek za tekstilstvo, v okviru predmeta Kakovost.
Sodeluje s Centrom za poslovno usposabljanje CPU iz Ljubljane, kjer izvaja seminar Notranja presoja ISO 9001.
Naročnikom svoje storitve nudi na področju vodenja kakovosti, postavitvi sistemov vodenja kakovosti, optimizacije proizvodnje, uvajanja vitke linije in izobraževanja oz. usposabljanja zaposlenih. Sodeluje s priznanimi slovenskimi strokovnjaki na področju organizacijskega razvoja, razvoja kadrov, prenove plačnih sistemov, ekonomskih znanj in bančništva, kar omogoča strokovno izvedbo kompleksnih projektov.
Med večjimi podjetji so njeni stalni naročniki podjetja ETI d.d., KLS d.d., Juteks d.o.o., Odelo Slovenija d.o.o. in Novem Žalec d.o.o.


Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO