Janez Benčina

Janez Benčina ima več kot tridesetletne izkušnje na vodstvenih položajih – 10 let je bil generalni direktor družbe IBM, od tega 6 let generalni direktor za 20 držav v IBM CEMA in 4 leta generalni direktor IBM Slovenija; deset let je bil direktor podjetja Benco in prav toliko časa prodajni inženir in direktor prodaje v podjetju Hermes. Pred tem je bil deset let zaposlen v podjetju Iskra.

 

Mesto predsednika Slovenskega združenja za kakovost in odličnost je prevzel novembra 2011. Prepričan je, da kakovost ustvarja vrednost, delovna mesta, poslovno uspešnost in je pogoj za vitko in odzivno administracijo. Kakovost je namreč osnova poslovnega zaupanja in imunski sistem vsake organizacije kot tudi države v celoti. Kakovost se začne pri voditeljih, zato se zavzema, da bi bili njihovi znanje, čas in energija osredotočeni na prehod iz vodenja kakovosti v kakovost vodenja.

 

Na področju poslovne odličnosti se SZKO zgleduje po deželi Baskiji, ki je na 130 odstotkih evropskega povprečja BDP in zaposlenosti, pri čemer ima že več kot 1.700 operativnih svetovalcev in presojevalcev modela odličnosti EFQM, Slovenija pa manj kot 150. Pri svojem vodenju SZKO si zato prizadeva, da bi se tudi v Sloveniji »prebudili« in začeli prave stvari delati pravilno.

 

Predsednik Janez Benčina je svoj program dvoletnega delovanja podrobneje predstavil 31. maja 2012 v Novem mestu. Objavljen je bil v 2. številki revije Kakovost 2012 in je dostopen na tej povezavi

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

ANKETA ZA PREJEMNIKE ZNAKA SQ

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO