Letna konferenca SZKO

Letna konferenca SZKO je osrednji letni dogodek združenja. To dvodnevno strokovno srečanje je organizirano v sklopu evropskega tedna kakovosti v začetku novembra. Na dogodku sodelujejo člani združenja in vsi drugi zainteresirani za problematiko kakovosti; več kot 50 avtorjev predstavi svoje referate, število udeležencev pa je med 300 in 400.

 

Konferenca poteka v plenarnem delu in v sekcijah.


Na plenarnem delu praviloma nastopajo priznani domači in tuji strokovnjaki, ki predstavijo najnovejša dognanja na področju kakovosti, delo v sekcijah pa je namenjeno izmenjavi znanja in praktičnih izkušenj. Nastopajo avtorji, ki so se na svojem področju izkazali in so pripravljeni predstaviti svoje izkušnje ostalim udeležencem konference. Seveda pa je pomemben del konference tudi zanimiv družabni program, saj je poleg strokovnega dela pomembno tudi medsebojno druženje in spoznavanje udeležencev.


Video predstavitve letnih konferenc SZKO iz preteklih let si lahko ogledate na tej povezavi.


27. letna konferenca SZKO  SKUPAJ RASTEMO S KAKOVOSTJO (2018)


61. EOQ Kongres 2017  SUCCESS IN DIGITAL ERA - Quality as a key driver (2017)


25. jubilejna konferenca SZKO  KAKOVOST IN ODLIČNOST V DIGITALNI DRUŽBI (2016)


24. letna konferenca SZKO  CELOVITO PRESTRUKTURIRANJE? ODGOVOR SO LJUDJE! (2015) 


23. letna konferenca SZKO  CELOVITO PRESTRUKTURIRANJE? ODGOVOR JE KAKOVOST! (2014)


22. letna konferenca SZKO  ODGOVOR JE KAKOVOST: OD VIZIJE DO TRAJNOSTNIH REZULTATOV (2013)


21. letna konferenca SZKO  ODGOVOR JE KAKOVOST (2012)


20. letna konferenca SZKO  KAKOVOST VČERAJ, DANES, JUTRI (2011)


19. letna konferenca SZKO  KAKOVOST: DEJAVNIK USPEHA (2010)


18. letna konferenca SZKO  KAKOVOST USTVARJA RAZLIKO (2009)


17. letna konferenca SZKO – BITI BOLJŠI NA POTI DO BOLJŠEGA (2008)

 

16. letna konferenca SZKO – KAKOVOST: INOVATIVNOST IN ODGOVORNOST (2007)


15. letna konferenca SZKO – UPORABIMO NAJBOLJŠE IZKUŠNJE ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE (2006)


14. letna konferenca SZKO – INOVATIVNOST IN SPREMEMBE – TEMELJ DOLGOTRAJNEGA USPEHA (2005)


13. letna konferenca SZKO – KAKOVOST: RAZLIČNI PRISTOPI, SKUPEN CILJ (2004)


12. letna konferenca SZKO – S KOMPETENTNOSTJO DO OSEBNE KAKOVOSTI (2003)


11. letna konferenca SZKO – ZNANJE ZA OBVLADOVANJE SPREMEMB (2002)


10. letna konferenca SZKO – PREDANI KAKOVOSTI TUDI V NOVEM STOLETJU (2001)


9. letna konferenca SZKO – USTVARJALNOST ZA PRIHODNOST (2000)


8. letna konferenca SZKO – NAJBOLJŠI PRISTOPI ZA USPEH (1999)


7. letna konferenca SZKO – SKUPNA ODGOVORNOST, SKUPEN USPEH (1998)


6. letna konferenca SZKO – ZA USPEŠNO DRUŽBO (1997)


5. letna konferenca SZKO – KAKOVOST: ZMAGUJMO SKUPAJ (1996)


4. letna konferenca SZKO – INOVIRANJE, KAKOVOST IN CERTIFIKATI ISO 9000 (1995)


3. letna konferenca SZKO – KAKOVOST: NAŠE IZKUŠNJE (1994)


2. letna konferenca SZKO – KAKOVOST: POSLOVNA USPEŠNOST (1993)


1. letna konferenca SZKO – KAKOVOST IN MI (1992)

 


 About the annual conference of the Slovenian Association for Quality and Excellence (in English)


 

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO