Občni zbor

Občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani združenja, je najvišji organ združenja in voli vse druge organe. Sklicuje ga izvršilni odbor enkrat na leto, praviloma junija.


Izvršilni odbor mora zagotoviti čim večjo udeležbo članov združenja, saj s tem sklepi občnega zbora dobijo potrebno legitimnost.

 

Naloge občnega zbora:


  • sprejemanje pravil in drugih aktov združenja,
  • sprejemanje delovnega programa in finančnega načrta združenja,
  • potrjevanje zaključnega računa,
  • volitev in razreševanje izvršilnega odbora, predsednika in podpredsednika ter izvršnega direktorja združenja, predsednika strokovnega sveta ter disciplinske komisije,
  • odločanje o pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije in ostalih organov združenja,
  • odločanje o prenehanju združenja,
  • obravnavanje poročil organov združenja in sklepanje o njih. 


Občni zbor 2013 - izredni, 5. december 2013


Občni zbor 2013, 11. september 2013


Občni zbor 2012, 31. maj 2012


Občni zbor 2011, 11. november 2011


Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

ANKETA ZA PREJEMNIKE ZNAKA SQ

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO