Ostali dogodki SZKO

Delovanje SZKO vključuje tudi organiziranje različnih dogodkov, kot so predavanja, študijska potovanja, javne tribune in druge oblike izobraževanja in raziskovalne dejavnosti.


Predavanje Domna Prašnikarja na februarski seji strokovnega sveta SZKO 

 

Že izvedeni dogodki:


Prvo srečanje Poola svetovalcev (9. 2. 2016)

 

Slavnostna podelitev znakov SQ – Slovenska kakovost na 47. MOS v Celju (10. 9. 2014)


Javna predstavitev mnenj o temi »Aktualni problemi na področju zdravstva« (23.1.2014)


Slavnostna podelitev znakov »SQ-Slovenska kakovost« na MOS v Celju (11. 9. 2013)

 

Učinkovito in sodelovalno, konstruktivno in kreativno razmišljanje (27.5.2013)

 

Novi poslovni modeli in vloga kompetenčnih centrov (6.5.2013)


Oblikovanje poslovnih modelov (24.4.2013)


 

 

 

 Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO