mag. Tomislav Nemec

Mag. Tomislav Nemec ima večletne delovne izkušnje tako v javnem sektorju kot gospodarstvu. Več let je bil načelnik Upravne enote Ljutomer, ki je kot prva UE vzpostavila certificiran sistem vodenja, dve leti je vodil upravo Dars d.d., sedaj pa je zaposlen kot direktor ZD Ljutomer. Priložnost za izboljšanje upravljanja državnih podjetij in javnih ustanov vidi v uporabi sodobnih orodij kakovosti,  vzpostaviti transparentnih meril uspešnosti ter uveljavitvijo načel in pristopov tako imenovanega »novega javnega menedžmenta«.


Aktivno je sodeloval v več medresorskih delovnih skupinah uvajanja in obvladovanja kakovosti v javni upravi, je član uradniškega sveta in član strateškega sveta za pripravo Strategije razvoja javne uprave 2014-2020, član odbora za kakovost pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije ter zunanji presojevalec sistemov vodenja po standardu ISO 9001.


V izvršilnem odboru SZKO sodeluje od leta 2012 kot predstavnik javnega sektorja in se zavzema za učinkovitejše upravljanje javnih ustanov ter širjenje kulture zavedanja pomena kakovosti pri nosilcih oblasti.

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

ANKETA ZA PREJEMNIKE ZNAKA SQ

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO