Nagrade in priznanja za leto 2010

SZKO vsakoletno podeljuje nagrade in priznanja, in sicer na podlagi razpisa za predloge za nagrade in priznanja, objavljenem v reviji Kakovost in na spletni strani SZKO.


Nagrada je namenjena posamezniku za njegovo dolgoletno delo na področju širjenja kulture kakovosti in poslanstva SZKO.

 

Priznanji sta dveh vrst:

- priznanje posamezniku za njegov enkraten prispevek v zadnjih treh letih in

- priznanje skupini članov za uspešno uvedbo koristne prakse, procesa, storitve ali programa, kar predstavlja preboj na domačem področju.

 

Nagrade so bile podeljene na 19. letni konferenci SZKO v Portorožu.

 

Nagrada SZKO

 

Nagrado SZKO za leto 2010 za dolgoletno uspešno delo na področju širjenja kulture kakovosti in poslanstva SZKO sta dobila Boris Bukovec s Fakultete za informacijske študije v Novem mestu ter poslovni in tehnični svetovalec Andrej Trebar.


 

Boris Bukovec                Andrej Trebar (levo) s predsednikom SZKO Jožkom Čukom

 

Priznanja SZKO

 

Priznanje posamezniku

 

Priznanje posamezniku za njegov enkratni prispevek v zadnjih treh letih je dobila Nada Malovrh za pomembno vlogo pri organizacijo konferenc SZKO.

 

 

Nada Malovrh                         Milko Grebenc


Priznanje posamezniku je prejel tudi Milko Grebenc, in sicer za aktivno vlogo in inovativne pristope pri uresničevanju poslanstva združenja s širjenjem načel kakovosti iz gospodarstva na druga področja.

 

 

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO