Novice

16. 03. 2015

Model odličnosti EFQM resnično deluje!

Organizacija EFQM je v novembru lani opravila letno raziskavo med organizacijami tako znotraj kot zunaj svoje mreže, s ciljem ugotoviti, kaj deluje pri modelu odličnosti EFQM in kje so še možnosti za izboljšave. Na anketo je odgovorilo 580 organizacij, pri čemer je EFQM v analizi izločil odgovore svojih članov, da bi pridobili vpogled »od zunaj«.

 

Prvi del ankete se je osredotočil na model odličnosti EFQM in vprašanje, ali model resnično deluje. Kar 91 odstotkov anketirancev se strinja, da model pomaga razvijati kulturo stalnih izboljšav. To je še za odstotno točko več kot leta 2013 in štiri odstotne točke več kot leta 2011, ko je bilo v pozitivni vpliv na kulturo stalnih izboljšav prepričanih 86 odstotkov anketirancev.


82 odstotkov sodelujočih meni, da model odličnosti EFQM spodbuja inovativnost (v letu 2011 je to trdilo 73 odstotkov anketiranih, leta 2013 pa 79 odstotkov). Velika večina, 89 odstotkov, se jih strinja, da model pomaga pri snovanju njihovih strategij trajnostnega razvoja in podpornih politik (že leta 2013 se je s tem strinjalo 88 odstotkov anketiranih, leta 2011 pa 74 odstotkov). Enak odstotek jih je prepričanih, da jim model pomaga izboljšati lastno konkurenčnost (leta 2013 87 odstotkov, leta 2011 pa 82 odstotkov).


V veliki meri, nad 80-odstotno, so se anketirani strinjali tudi s trditvami, da jim model EFQM pomaga tudi pri povečanju okoljske ozaveščenosti, izboljševanju voditeljskih veščin posameznikov, razvoju strateških načrtov, osredotočenih na deležnike, in upravljanju organizacijskih procesov.


Uporaba modela EFQM

(graf povečajte s klikom nanj)


Vir: EFQM, marec 2015

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO