Novice

7. 11. 2017

Srečanje sekcije za zdravstvo

 

Vabimo na

STROKOVNO SREČANJE

7.12.2017 ob 15:30 v prostorih GZS

Dimičeva 13

 

Sekcija in Združenje za zdravstvo partnersko sodelujemo in želimo skupaj prispevati zmanjševanju stresa in povečevanju zadovoljstva tako pacientov kot vseh zaposlenih v zdravstvu. Naš skupen cilj so sistemske spremembe, ki bodo pripomogle k dvigu kakovosti v zdravstvu.

 

Na srečanju bomo obravnavali temi:

 

1.) JAVNO DOSTOPNI PODATKI O KAKOVOSTI BOLNIŠNIC

- primer Leapfrog iz ZDA

 

2.) UPRAVLJANJE Z ZDRAVILI PO SISTEMU ZAPRTE ZANKE

Izzivi, prednosti in primer iz prakse- primer Pediatrične klinike

 

Zdravo izvajanje vsakega poslanstva je usmerjeno tako v KAJ (stroka), kot KOMU(družba-pacient). Zato bomo na tem posvetu poleg SW podpore zdravljenju odprli tudi obravnavo, ki je za paciente najpomembnejši vidik, to je kakovost zdravstvene obravnave.

 

Za kakovost je znano, da jo lahko uspešno izboljšujemo le, če jo MERIMO. Da pa najboljši rezultati prinesejo korist tako tistim, ki jih dosegajo, kakor tistim, ki so jih potencialno lahko deležni, je bistvena njihova pregledna dostopnost. Prestavljen bo primer iz tujine, iskali pa bomo, kaj lahko skupaj podpremo, da bo tisto, kar je v Sloveniji že uvedeno, dograjeno v sistem javno dostopnih podatkov.

 

Zdravljenje z zdravili je eden najbolj pomembnih procesov v zdravstvu v katerega je vključena proizvodnja, distribucija, predpisovanje in seveda nadzor nad potekom zdravljenja. Pri sodobnem bolnišničnem zdravljenju z zdravili pri katerem moramo upoštevati interakcije, stranske učinke in alergije je to še pomembnejše. Prikazali bomo učinkovito računalniško podporo, ki je bila razvita v Sloveniji in se pogovorili o možnostih, ki jih imamo na voljo.

 

prof. dr. Sergej Hojker

predsednik Sekcije za zdravstvo pri SZKO

in

Marko Kiauta

predsednik Združenja za zdravstvo

 

Ljubljana, 7.11.2017 

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO