O združenju

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) je neprofitna in nevladna organizacija, ustanovljena na osnovi iniciative civilne družbe s poslanstvom pomagati ustvarjati konkurenčnost in blagostanje. Njene glavne dejavnosti so:


 • Organiziranje različnih oblik izobraževanja (seminarjev, predavanj, študijskih potovanj, javnih tribun) in izmenjave izkušenj (redne letne konference),
 • Informacijska dejavnost (izdajanje revije Kakovost in drugih publikacij, predstavitev na internetu),
 • Omogočanje različnih oblik medsebojnega sodelovanja članov.

 

Združenje je tudi član evropskih stanovskih organizacij:

  

Poslanstvo

Promoviramo in udejanjamo  kulturo kakovosti in odličnosti v Sloveniji.


Vizija

Biti prepoznaven in zaupanja vreden partner, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenske družbe.

 

Vrednote organizacijske kulture: 

 • odličnost
 • strokovnost
 • sodelovanje
 • spoštovanje
 • poštenost
 • ustvarjalnost


Strateške usmeritve:

 

 • Zadovoljstvo članov
 • Odličnost v promociji kakovosti in odličnosti
 • Odličnost v izobraževanju
 • Odličnost v prenosu znanja
 • Odličnost v strateškem svetovanju
 • Odličnost v ocenjevanju in podeljevanju priznanj
 • Odličnost poslovanja


Strateški načrt SZKO 2016 - 2020


Statut

Potrjen na Občnem zboru 8.9.2016

 


 

Predstavitvena brošura za člane SZKO (.pdf) 

 

Brošura je namenjena vsem članom SZKO, tako fizičnim kot pravnim osebam, da se bolje seznanijo z delovanjem združenja.Predsednik

Marko Lotričimenovan 7. 9. 2017

 

Upravni odbor


Predsednik:

Marko Lotričimenovan 7. 9. 2017


Člani UO:

Tomislav Nemec, imenovan 8. 9. 2016, imenovan za podpredsednika 26. 9. 2016 na seji UO

Andrej Trebar, imenovan 8. 9. 2016

Leopold Povše, imenovan 8. 9. 2016

Nataša Tomše, imenovana 8. 9. 2016

Gregor Hauc, imenovan 26. 9. 2016 na seji UO po odstopu Zorana Lekiča

Bojan Tomšič, imenovan 7.9.2017

Mirko Stopar, imenovan 7. 9. 2017

Zorica Jerič, imenovana 7. 9. 2017

 

 

Moralno etična komisija

Alen Gril, imenovan 7. 9. 2017

Aleš Buršič, imenovan 7. 9. 2017

Vinko Bogataj, imenovan 7. 9. 2017

 

Nadzorni odbor

Elizabeta Fon, imenovana 7. 9. 2017

Marijan Šunta, imenovan 7. 9. 2017

Sandi Grm, imenovan 7. 9. 2017


Mandatna doba članov organov je 4 leti, vsi so lahko ponovno izvoljeni. 


Častni predsednik

Jožko Čuk, imenovan 11. 11. 2011

 Nagrade in priznanja SZKO 

  About the Slovenian Organization for Quality and Excellence (in English)

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

ANKETA ZA PREJEMNIKE ZNAKA SQ

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO