Strokovni svet SZKO (SSv)

Strokovni svet je ponovno začel delovati s prvim sestankom 15.2.2018. Upravni odbor SZKO je ponovno delovanje SSv potrdil 21.2.2018.

 


Vodstvo SSv - predsedstvo


Predsednik SSv:

 

prof. dr. Borut Rusjan, redni pofesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani


Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO