Vodstvo

UPRAVNI ODBOR

Marko Lotrič
Predsednik SZKO

Marko Lotrič

Marko Lotrič verjame v moč znanja, spodbuja inovativnost ter prisega na zaupanje in poštenost. Te vrednote so tlakovale tudi uspeh družinskega podjetja Lotrič Meroslovje, d. o. o., ki ga vodi od leta 1991. Vajeti SZKO je prevzel leta 2017. V vlogi predsednika poudarja povezovanje – tako na ravni podjetij, gospodarstva in znanosti kot seveda države kot celote.

»SZKO vidim kot uspešno združenje, ki deluje tako na ravni mikro kot velikih podjetij. Pomembno je predvsem, na kakšen način bomo stopali v stik s svojimi člani ter katere vsebine in podporo jim bomo ponudili. Pomembni sta tudi nadaljnje grajenje in vzdrževanje odnosov s širšo javnostjo, mediji ter političnimi vodji.«

Člani upravnega odbora SZKO

 • Mirko Stopar, podpredsednik
 • Katja Kraškovic
 • Marta Svoljšak
 • Alenka Burnik
 • Judita Rigler
 • Ines Hikl
 • Nataša Gladovič
 • Matej Klasinc

MORALNO ETIČNA KOMISIJA
 • Alen Gril
 • Aleš Buršič
 • Vinko Bogataj
 • Pravilnik MEK

NADZORNI ODBOR
 • Elizabeta Fon
 • Marijan Šunta
 • Sandi Grm

ČASTNI PREDSEDNIK
 • Jožko Čuk

POVEZAVE

About the Slovenian Organization for Quality and Excellence (in English)