Občni zbor 2015, 23. junij 2015

Vabilo na občni zbor 2015, 23. junij 2015


Kandidatura za volitve v organe SZKO


Do predpisanega roka, 9. junija 2015, do 12. ure so na e-naslov info@szko.si prispele spodnje prijave kandidatov za volitve v organe SZKO. Klik na njihova imena vas bo pripeljal do njihovega programa delovanja v okviru združenja in življenjepisa.

 

Za predsednika SZKO:

 

Janez Benčina


Miroslav Germ

 

Za člane izvršilnega odbora SZKO:

 

- za člana izvršilnega odbora, ki je predstavnik certifikacijskih organov:

 

Ana Pribaković Borštnik

 

 - za člana izvršilnega odbora, ki je predstavnik javnega sektorja:

 

Alen Mitrović


Jelko Urbančič

 

- za člana izvršilnega odbora, ki je predstavnik gospodarstva:

 

Mojca Kremsar Janžekovič

 

Leopold Povše

 

Jožef Vončina

 

Za tri člane nadzornega odbora SZKO:

 

Živko Bergant

 

Zdenka Grozde


Marko Lotrič

 

Za tri člane in dva nadomestna člana disciplinske komisije ni prijavljenih kandidatov.


 Na občnem zboru 23. junija 2015 so bili izvoljeni:

 

Za predsednika SZKO:

 

Janez Benčina 

 

Za člane izvršilnega odbora SZKO: 

 

- za člana izvršilnega odbora, ki je predstavnik certifikacijskih organov: 

 

Ana Pribaković Borštnik

 

 - za člana izvršilnega odbora, ki je predstavnik javnega sektorja: 

 

Alen Mitrović 

 

- za člana izvršilnega odbora, ki je predstavnik gospodarstva: 

 

Mojca Kremsar Janžekovič 

 

Za tri člane nadzornega odbora SZKO: 

 

Živko Bergant 

 

Zdenka Grozde

 

Marko Lotrič

 

Za pet članov disciplinske komisije:

 

Nada Puharič

 

Martina Hozjan

 

Jure Thaler

 

Nina Kožamelj

 

Josip Orbanić


 


 

Revizijsko poročilo predstavljeno na Občnem zboru


Zapisnik Občnega zbora, 23. junij 2016

 

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO