Občni zbor 2016, 8. september 2016

Občni zbor SZKO in poziv članom za oddajo kandidature za volitve Upravno odbor SZKO

 

Občni zbor SZKO bo v četrtek, 8.9.2016, ob 16. uri v prostorih Združenja na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.


Dnevni red občnega zbora SZKO


 1. Ugotavljanje sklepčnosti (če zbor ni sklepčen, 30-minutna predstavitev, vendar brez sprejemanja odločitev).
 2. Imenovanje delovnega predsedstva.
 3. Imenovanje volilne komisije.
 4. Potrditev dopolnitev novega statuta SZKO.
 5. Volitve organov SZKO. (Obrazec za prijavo kandidature)
 6. Razno
  • EOQ kongres 2017

 

Vljudno vabljeni k oddaji kandidatur in /ali udeležbi!


 

Volitve članov Upravnega odbora (izvršilnega odbora)


Volili bomo 7 članov upravnega odbora, ki bodo skladno s poslanstvom: "Promoviramo in udejanjamo kulturo kakovosti in odličnosti v Sloveniji" in vizijo: "Biti prepoznaven in zaupanja vreden partner, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenske družbe", pomagali pri nadaljnjem razvoju Združenja.

S pomočjo strateških usmeritev:

 

 • Zadovoljstvo članov;
 • Promocija kakovosti in odličnosti; 
 • Izobraževanje in usposabljanje;
 • Prenos znanja; ( pool svetovalcev)
 • Strateško svetovanje; ( think tank)
 • Ocenjevanje in podeljevanje priznanj;
 • Sodelovanje z javnim sektorjem;
 • Sodelovanje z gospodarstvom;
 • Razvoj sekcij Združenja; 
 • Poslovanje SZKO

bomo dali poudarek volitvam, saj se bo na tej osnovi vsak od kandidatov lahko opredelil za področje za katerega ima veselje, znanje in energijo za aktivo delovanje v združenju.


Kandidacijska komisija, v sestavi:

- g. Vinko Bogataj, predsednik
- ga. Nada Puharič, članica
- ga. Mojca Kremsar Janžekovič, članica


je 7.9.2016 pregledala in potrdila kandidacijsko listo. Na volitvah bomo volili kandidate:


- za člane Upravnega odbora, ki so predstavniki gospodarstva (3 prosta mesta):- za člana Upravnega odbora, ki sta predstavnika javnega sektorja (2 prosti mesti):


- za člana Upravnega odbora, ki je predstavnik certifikacijskih ali akreditacijskih organov (1 prosto mesto):

 


- za člana Upravnega odbora, ki je predstavnik svetovalcev s področja kakovosti in odličnosti (1 prosto mesto):

 

 

 

Čistopis Statuta potrjenega na občnem zboru


Zapisnik Občnega zbora

 

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO