Občni zbor 2017, 20. april 2017

Redni letni občni zbor je bil 20. aprila ob 16. uri v dvorani B na Gospodarski zbornici, Dimičeva 13, Ljubljana.


Dnevni red:


  1. Ugotavljanje sklepčnosti
  2. Imenovanje delovnega predsedstva
  3. Poslovno in finančno poročilo za leto 2016
  4. Poročilo nadzornega odbora
  5. Predlog letnega načrta za leto 2017
  6. Podaljšanje mandata članom organov SZKO, ki jim mandat poteče 23.6. 2017, do volilnega Občnega zbora, ki bo v novembru 2017.
  7. Razno

 


 

Zapisnik Občnega zbora

 

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO