Občni zbor 2018, 20. junij 2018

18. maj 2018 


Volilni občni zbora SZKO 


Spoštovani člani Slovenskega združenja za kakovost in odličnost,

na Občnem zboru 9. 5. 2018 je bil sprejet sklep o izvedbi volilnega Občnega zbor članov SZKO, ki bo

 

20. junija 2018 ob 14:30 na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

 

Dnevni red:

  1. Ugotavljanje sklepčnosti
  2. Imenovanje delovnega predsedstva
  3. Volitve organov združenja (šest članov Upravnega odbora in dva člana Moralnoetične komisije-Častno razsodišče)
  4. Prenova statuta SZKO - Čistopis predloga prenove statuta in primerjava veljavnega statuta s predlogom prenove
  5. Razno


6. junij 2018

Volitve organov združenja

Kandidacijska komisija je pregledala vse prijave in odločila, da naslednji kandidati izpolnjujejo razpisne pogoje:


za člane upravnega odbora:


za člane moralnoetične komisije (Častno razsodišče): ni bilo prejetih kandidatur 


Prilagamo poročilo kandidacijske komisije.

 


 

Prenova statuta

 

Pri pripravi predloga prenove statuta smo upoštevali vse pripombe in jih smiselno umestili v statut. Čistopis preloga statuta je dosegljiv na tej povezavi, hkrati pa prilagamo tudi primerjavo trenutno veljavnega statuta s predlogom prenove.

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO