Občni zbor 2018, 20. junij 2018

21. junij 2018 


Volilni občni zbora SZKO 


Spoštovani člani Slovenskega združenja za kakovost in odličnost,

skladno s sklicem je bil 20. junija 2018 ob 14:30 na GZS, v Ljubljani izveden volilni Občni zbor z dnevnim redom:


Dnevni red:

  1. Ugotavljanje sklepčnosti
  2. Imenovanje delovnega predsedstva
  3. Volitve organov združenja
  4. Prenova statuta SZKO
  5. Razno
 

Volitve organov združenjaIzvoljenih je bilo šest novih članic Upravnega odbora:

dr. Andreja Čufar,
• Alenka Burnik,
• Judita Rigler,
• mag. Katja Kraškovic,
• mag. Nataša Gladovič,
• dr. Marta Svoljšak in


Vsem čestitamo za izvolitev in jim želimo uspešno delo.

 

Prenova statuta

 

Na občnem uboru je bil potrjen tudi predlog prenovljenega statuta.


Oglejete si tudi fotogalerijo.

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO