Občni zbor 2018, 9. maj 2018

 

Skladno s sklicem je bil 9.5.2018 izveden redni Občni zbor članov SZKO 2018.

 

Obravnavan je bil sledeči dnevni red:

 

  1. Ugotavljanje sklepčnosti ( v primeru nesklepčnosti sledi - 30 minutna prestavitev, vendar brez sprejemanja odločitev)
  2. Imenovanje delavnega predsedstva
  3. Poslovno in finančno poročilo za leto 2017
  4. Poročilo Nadzornega odbora
  5. Predstavitev letnega poslovnega in finančnega načrta za leto 2018
  6. Prenova statuta SZKO-predlog
  7. Poročilo Moralno- etične komisije
  8. Izvolitev drugostopenjskega organa Moralno- etične komisije -po novem »Častno razsodišče«
  9. Razno

O vsebini poteka OZ si lahko več preberete v zapisniku.

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO