Občni zbor 2018, 9. maj 2018

9. april 2018 


Napoved rednega občnega zbora SZKO 


Spoštovani člani Slovenskega združenja za kakovost in odličnost,

upravni odbor SZKO je dne 26.3.2018 sprejel sklep, da bo redni Občni zbor članov SZKO

 

9. maja 2018 ob 17:00 na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

 

Dnevni red:

 1. Ugotavljanje sklepčnosti
 2. Imenovanje delovnega predsedstva
 3. Poslovno in finančno poročilo za leto 2017
 4. Poročilo nadzornega odbora
 5. Predlog letnega načrta za leto 2018
 6. Prenova statuta SZKO - predlog
 7. Imenovanje članov Častnega razsodišča 2. stopnje
 8. Razno


Vabilo na občni zbor boste prejeli pravočasno in skladno s statutom.

 

 

Imenovanje članov Častnega razsodišča 2. stopnje
Imenovali bomo dva člana/članici častnega razsodišča 2. stopnje


Poziv kandidatom za člana/članico Častnega razsodišča 2. stopnje SZKO

Predlogi kandidatov morajo vsebovati:

 • kratek življenjepis
 • pisni pristanek kandidata (kadar predloga ne vlaga kandidat osebno)
 • podporo kandidaturi najmanj 3 članov SZKO (s lastnoročnim podpisom člana, ki je fizična oseba oziroma s podpisom pooblaščenega predstavnika in žigom potrjenim predlogom v primeru članice pravne osebe (ki posluje z žigom)).


Upoštevane bodo vse tiste kandidature, ki bodo v pravilni vsebini prispele na naslov SZKO ali na elektronski naslov info@szko.si, najkasneje do 26. april 2018, do 12.00 ure.

 

Izvoljeni bodo kandidati, ki bodo dobili največ glasov.
Glasujejo lahko člani, ki so fizične osebe ter pooblaščeni predstavniki pravnih oseb.
Vsak glasovalec, ki je fizična oseba ima en (1) glas. Osebe s pooblastilom za zastopanje organizacije (pravne osebe) pa imajo sorazmerno število glasov glede na kategorijo članstva organizacije (informacija o kategoriji članstva organizacije dobite v pisarni SZKO).

 

Volili bomo skladno z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in statutom SZKO.


Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

ANKETA ZA PREJEMNIKE ZNAKA SQ

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO