Pretekli uredniški odbori revije Kakovost

Strokovni svet je 14. januarja 2013 v skladu z 21. členom statuta SZKO imenoval uredniški odbor revije Kakovost v naslednji sestavi:

 

  • dr. Boštjan Gomišček
  • mag. Andrej Trebar
  • dr. Karmen Kern Pipan
  • Tomaž Kordiž
  • Marko Kiauta
  • Mag. Zoran Lekič
  • Igor Žužek
  • Gašper Žargi


Uredniški odbor je nato do konca leta 2014 deloval v naslednji sestavi:


Odgovorni urednik: Igor Žužek
Urednica statističnega kotička: dr. Irena Ograjenšek
Urednik zdravstvenega kotička: Marko Kiauta
 
Uredniški odbor: 
Marko Kiauta
dr. Karmen Kern-Pipan
dr. Boštjan Gomišček
mag. Zoran Lekič in 
Igor Žužek

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

ANKETA ZA PREJEMNIKE ZNAKA SQ

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO