Pretekli uredniški odbori revije Kakovost

Strokovni svet je 14. januarja 2013 v skladu z 21. členom statuta SZKO imenoval uredniški odbor revije Kakovost v naslednji sestavi:

 

  • dr. Boštjan Gomišček
  • mag. Andrej Trebar
  • dr. Karmen Kern Pipan
  • Tomaž Kordiž
  • Marko Kiauta
  • Mag. Zoran Lekič
  • Igor Žužek
  • Gašper Žargi


Uredniški odbor je nato do konca leta 2014 deloval v naslednji sestavi:


Odgovorni urednik: Igor Žužek
Urednica statističnega kotička: dr. Irena Ograjenšek
Urednik zdravstvenega kotička: Marko Kiauta
 
Uredniški odbor: 
Marko Kiauta
dr. Karmen Kern-Pipan
dr. Boštjan Gomišček
mag. Zoran Lekič in 
Igor Žužek

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO