Prijavnica – 28. letna konferenca 2019

  Pošiljanje računa:
  Prijavljam osebe

  "Izbira članstva v SZKO: SZKO-FO - v kolikor je prijavljena oseba član SZKO kot fizična oseba; SZKO-PO - v kolikor je organizacija iz katere prihaja članica SZKO kot pravna oseba; NE - ni član SZKO; SLO-MED - izberejo člani SLO-MED"
  1. oseba
  2. oseba
  3. oseba

  4. oseba