Revija

Revija Kakovost je edinstvena strokovna revija v slovenskem prostoru s področja odličnosti in kakovosti. Slovenskim strokovnjakom s tega področja prek aktualnih člankov, intervjujev ter študij primerov že več kot 26 let, prenaša najnovejša znanja. Spodbuja razvoj vizionarskega razmišljanja in teoretske razprave. Izmenjuje izkušnje, mnenja, prakse. Prenaša znanje med člani združenja in jih povezuje. Strokovne vsebine spaja z aktualnimi novicami o delovanju našega združenja. Revijo sestavljajo redne rubrike, kot so Uvodnik, Besede predsednika, Na kratko (novičke o delovanju sekcij), Ena na ena (vodilni intervju), Kakovostno branje (strokovne teme), Navdihujoče prakse (dobre prakse iz Slovenije in tujine) in navdihujoča Kolumna. Revija izide trikrat letno – marca, junija in oktobra in jo prejemajo vsi člani Združenja. Prebira jo več kot 1000 kakovostnikov, člani našega združenja jo prejemajo brezplačno.  

UREDNIŠKI ODBOR

Odgovorna urednica: Tonja Blatnik Uredniški odbor: Ksenija Frelih, mag. Barbara Gunčar, Matej Kadličnik, Saša Kocijančič, Marko Kiauta, Petra Kodela Felicijan, Irena Malenković Lektorica: Urša Fujs Oblikovna zasnova in prelom: Meta Žebre Tisk: Schwarz Print, d. o. o.