Sekcije za državno upravo in lokalno samoupravo

SEKCIJA ZA DRŽAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO

Sekcija je bila ustanovljena leta 2018. Ključno sporočilo sekcije je, da bodo v prihodnosti države, ki bodo uredile kvalitetno delovanje državne uprave, imele veliko prednost pred ostalimi, saj bodo le te lahko nudile svojim državljanom kvalitetnejše usluge hitro in učinkovito. Sekcija je aktivna na področju delovanja in uporabe modela CAF ter izobraževanja za kakovost.

predsednica sekcije
Alenka Burnik
Načelnica Upravne enote Jesenice


Sekcija za državno upravo je bila ustanovljena 21.2.2018.