Sekcija za državno upravo

SEKCIJA ZA DRŽAVNO UPRAVO

Sekcija je bila ustanovljena leta 2018. Ključno sporočilo sekcije je, da bodo v prihodnosti države, ki bodo uredile kvalitetno delovanje državne uprave, imele veliko prednost pred ostalimi, saj bodo le te lahko nudile svojim državljanom kvalitetnejše usluge hitro in učinkovito. Sekcija je aktivna na področju delovanja in uporabe modela CAF ter izobraževanja za kakovost.

predsednik sekcije
Robin Majnik
Višji svetovalec, Zavod za prestajanje zapora Ljubljana, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Robin Majnik

»Vesel sem, da je SZKO v okviru delovanja strokovnega sveta ustanovilo tudi Sekcijo za državno upravo, saj menim, da ima delovanje državne uprave velik vpliv na kvaliteto življenja v naši družbi. Moja vizija združenja je, da preko znanja svojih članov in delovanja strokovnega sveta, poskuša vplivati, na odgovorne osebe v državi in skupaj z njimi sistemsko uredimo delovanje področja kakovosti v državni upravi.«

 


Sekcija za državno upravo je bila ustanovljena 21.2.2018.