Sekcija za kakovost v zdravstvu

ZDRAVSTVENA SEKCIJA

Sekcija ima v okviru SZKO najdaljšo tradicijo, šteje tudi največ članov in ima zaradi svoje številčnosti tudi največ prispevkov na Konferenci kakovosti že vrsto let.

predsednik sekcije
prof. Sergej Hojker
predstojnik klinike za nuklearno medicine, Univerzitetni klinični center v Ljubljani 

 prof. Sergej Hojker

»Kakovost me je od nekdaj zanimala, saj sem čutil osebno in družbeno odgovornost do slovenskega zdravstva. V okviru SZKO bi rad delil svoje izkušnje s kolegi, hkrati pa je to priložnost, da se srečujemo ljudje različnih profilov in skupaj poskušamo najti rešitve. Veliko je tudi dobrih praks, ki jih morda javnost premalo pozna. Želim si, da bi se te prakse razširile po zdravstvu v Sloveniji. S to željo sem prevzel tudi vlogo vodje Sekcije za kakovost v zdravstvu, ki bo preko Združenja povezovala in iskala sinergije.«