Sekcija za zdravstvo

SEKCIJA ZA ZDRAVSTVO

Sekcija ima v okviru SZKO najdaljšo tradicijo, šteje tudi največ članov in ima zaradi svoje številčnosti tudi največ prispevkov na letni Konferenci kakovosti že vrsto let.

predsednica sekcije
dr. Dominika Oroszy
zdravnica specialistka anesteziologije in perioperativne intenzivne medicine, pomočnica strokovne direktorice za kakovost in vodja služb za kakovost v Univerzitetnem kliničnem centeru v Ljubljani

»Priložnost Sekcije za zdravstvo v okviru SZKO je platforma, ki omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področju kakovosti in varnosti, stalno učenje in povezovanje z drugimi sektorji in mednarodnimi organizacijami na področju kakovosti v zdravstvu.«