Sekcije

V okviru SZKO se lahko za uresničevanje ciljev in izvajanje dejavnosti ustanovijo tudi sekcije ali delovne skupine združenja, ki so organizirane po interesnem principu članov.

 

Kaj so sekcije in kako delujejo?

Sekcije so metoda dela združenja, organizirane po interesnem principu članov združenja. Ustanovljene so na pobudo članov združenja, predsednika, strokovnega sveta ali upravnega odbora. Imajo predsednika in sekretarja. Predsednik načeloma zastopa področje, sekretar pa stroko kakovosti. Oba predlaga v posvetovanju s člani sekcije predsednik združenja izvršilnemu odboru v potrditev. Način dela predlagajo člani sekcije sami. Predsednik sekcije predlaga izvršilnemu  odboru načrt dela in poroča o uresničevanju ciljev. Za svoje delo so sekcije odgovorne izvršilnemu odboru.


Sekcija za kakovost v zdravstvu


Program za uporabo modela odličnosti EFQM

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO