Industrijska sekcija

Industrijska sekcija (IS) je bila ustanovljena 21.2.2018.

Vodstvo sekcije - predsedstvo


Predsednik sekcije:

g. mag. Aleš Brglez, direktor sistema kakovosti Gorenje, d.d.


 

Seje sekcije

 

Vabilo na 1. sejo Industrijske sekcije 17. maja 2018 ob 17h v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana. 

 

Dnevni red 1. srečanja članov Industrijske sekcije SZKO in ostalih zainteresiranih:

  1. Uvodni nagovor
  2. Vsebina in način delovanja (predstavitev rezultatov ankete)
  3. Kratko predavanje: "Učinki digitalizacije na kakovost" iz vsebinskega sklopa "Industrija 4.0"
  4. Delavnica izmenjave mnenj in definiranje vsebin prihodnjih srečanj
  5. Poziv za prispevke na jesenski konferenci društva

Cilj srečanja je torej potrditev skupnih interesov in vsebin za naslednja srečanja ter nekaj osnovnih pravil delovanja. Srečanje bomo izkorstili tudi za prvo kratko predavanje gosta g. Roka Korena iz Siemensa na eno od najbolj zaželjenih tem iz sklopa Industrija 4.0.

Zaradi potreb rezervacije prostora so zaželjene potrditve na industrijska@szko.si.

Vabljeni tudi k sodelovanju v anketi o delovanuju IS in pridružitvi skupini Industrijske sekcije na potalu LinkedIn.


 

Kratka anketa o uporabi metod in orodij kakovosti

Za drugo številko revije Kakovost 2018 želi uredniški odbor izvedeti katere metode kakovosti člani IS uporabljate v praksi. Vabimo vas k sodelovanju v kratki anketiki bo podlaga za prispevek v naslednji številki revije društva SZKO (v kolikor vas več prihaja iz istega podjetja naj odgovarja samo eden).


Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO