Sekcija za državno upravo

Sekcija za državno upravo je bila ustanovljena 21.2.2018.
Vodstvo sekcije - predsedstvo


Predsednik sekcije:

g. Robin Majnik, Urad RS za izvrševanje kazenskih sankcij


Seje sekcije


1. seja je bila 4. aprila 2018.


Vabilo na 2. sejo Sekcije za državno upravo 8. maja 2018 ob 16.00 uri v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.
Dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 1. seje SDU
  2. Obravnava osnutka Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih
  3. Obravnava in potrditev osnutka Pisma o nameri
  4. Določitev aktivnosti in podpisnika pisma o nameri
  5. Obravnava aktivnosti v zvezi z obveznim izobraževanjem za najvišje vodilne javne uslužbence in predstavnike za kakovost
  6. Obravnava dela skupine sekcije za državno upravo na LinkedIn
  7. Razno

Vljudno vabljeni!Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO