Sekcija za kakovost v zdravstvu

 Sestanek Sekcije za kakovost v zdravstvu pri SZKO


 

Na pobudo 

  • vodje Sekcije za kakovost v zdravstvu pri SZKO prof. dr. Sergeja Hojkerja,
  • podpredsednika SZKO mag. Mirka Stoparja in
  • predsednika SZKO g. Marka Lotriča

vas vabimo na sestanek sekcije, ki bo

 

19. junija 2018 ob 16:00 na GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

 


Dnevni red:

 

  1. Kultura varnosti v zdravstvu - Dušica Pleterski Rigler, dr. med. - Uvodno predavanje 30 min
  2. Diskusija o temah referatov v Sekciji za kakovost v zdravstvu na Letni konferenci SZKO 2018
  3. Razno

 

Vljudno vabljeni!
Zaradi lažje organizacije vas prosimo za potrditev udeležebe na info@szko.si

 

 Sekcija za kakovost v zdravstvu uveljavlja sodobna načela zagotavljanja kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev.


Kratka zgodovina:

 

Sekcija na letni konferenci SZKO

SEKCIJA ZDRAVSTVO

pri

Slovenskem združenju za kakovost in odličnost - SZKO2006 ustanovljena stalna sekcija

Od 2001 do 2005

Začetek in rast sekcije.

Vsako leto več referentov in udeležencev.

 

 

 

 

Od

 

2006

 

do

 

2012

Udeležba na konferenci

v sekciji vsako leto raste 

 POSLANSTVO  VIZIJA
Omogočati in spodbujati sodelovanje partnerjev v sistemu zdravstvenega varstva RS na področju kakovosti. Spodbujati in omogočati izmenjavo izkušenj, usposabljanje, spoznavanje dobrih praks in postopkov pri uvajanju sistema zagotavljanja kakovosti ter promovirati prednosti tega sistema pri doseganju zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih ter uspešnosti vseh partnerjev sistema zdravstvenega varstva.

Vzpostavljen bo partnerski odnos vseh udeležencev v zdravstvu (zdravstveno varstvo, zavarovanje, zdravstvene dejavnosti...).

V vseh organizacijah udeležencev v zdravstvu bodovzpostavljeni formalni sistemi celovitega vodenja kakovosti, ki bodo v pomoč uspešni obravnavi bolnikov in vodenju v teh organizacijah.

Sistem vodenja kakovosti bo prepoznan in sprejet kot orodje za nenehno izboljševanje uspešnosti, varnosti in učinkovitosti delovanja na vseh področjih zdravstva.
2013

   

Udeležencev:

2013: 100 od 330

2014: 100 od 342

 

Videogalerija

delovna različica usklajena 27.11.2013  
Z razvijanjem kakovosti celovito in uspešno povezati vse deležnike, ki vplivajo na zdravje. Postati vpliven in odgovoren partner pri razvijanju odličnosti sistema zdravstvenega varstva (*).
(*) Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanja bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Vir: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 1. člen. (ZZVZZ)  


 

Delavnica

 

Na delavnici 27.11.2013 smo ob moderiranju Mile Božič in pod skrbnim očesom vodje sekcije za zdravstvo Sandre Tušar analizirali izvajanje poslanstva sekcije, analizirali realizacijo vizije sekcije, snovali novo poslanstvo sekcije, snovali vizijo sekcije o bistvenih spremembah sistema zdravstvenega varsta v 10 letih ter viharili, kaj bo sekcija v naslednjih 2-3 letih prinesla k spremembam v sistemu zdravstvenega varstva.

 

Uskladili smo delovno različico poslanstva, ki pravi:

Z razvijanjem kakovosti celovito in uspešno povezovati vse deležnike, ki vplivajo na zdravje.

 

Delavnica 3

 

Naša vizija je:

Postati vpliven in odgovoren partner pri razvijanju odličnosti sistema zdravstvenega varstva(*).

 

(*) Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanja bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih.

 

Vir: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 1. člen. (ZZVZZ)
 
Delavnica 4

 

Posvet »Ocenjevanje varnosti v zdravstvu in obveščanje javnosti o tem«, 26. maj 2015

 

Medijske objave o delu sekcije za zdravstvo:

Zanimivi znanstveni in strokovni članki:
Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO