Seminar: Industrija 4.0 in novi standard ISO 9001:2015

Tremin naslednje izvedbe seminarja: še ni določen


 


Prijavnica na seminar


 

Program

 

ISO 9001:2015 v funkciji (9.00 do 11.00)

 • Poslovnik podjetja kot strateški dokument
 • Izvedba interne presoje
 • Tveganja na različnih nivojih

Procesni menedžment (11.20 do 13.20)

 • Model procesov pri proizvodnem/storitvenem podjetju (primeri iz prakse…)
 • Ključni dejavniki uspeha pri optimizaciji procesov – pot do Industrije 4.0.
 • Obvladovanje proizvodnje blaga ali storitev (BPM, Lean, SixSigma, TQM, EFQM).
 • Uravnoteženi kazalci merjenja učinkovitosti in uspešnosti (primeri iz prakse…)
 • Sistem vodenja ISO9001, 14001, 18001 – podpora procesom

Primeri digitalizacije procesov  (13.50 – 15.50)

 • Sistem vodenja v proizvodnji - primer iz prakse
 • Merjenje preko BSC kazalcev, IPI, Analize – primer iz praske
 • Rolan d.o.o. – spremljanje proizvodnje nizkih gradenj, evidentiranje dogodkov preko pametnih telefonov in GPS
 • LGB d.o.o. - obvladovanje storitev v prostoru (rešitve GIS)

Zaključki – okrogla miza: (16.00 – 17.00)

 

Trajanje: 9.00 do 17.00


Predavatelji:

 • Gregor Hauc (ISO9001:2015, procesni menedžment)
 • Mitja Hafner, Gregor Trobec, Renato Osrajnik,  Tomaž Bergant (Digitalizacija procesov - primeri iz prakse)
 • Vsi skupaj na okrogli mizi (poleg še primeri iz praks)

Cena seminarja: 231,80€ (190€+DDV).
Članom SZKO priznamo 20% popust na osnovno ceno: 185,44€ (152€+DDV)

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO