Predstavitev organiziranosti znaka SQ

Vodja programa podeljevanja znaka SQ


g. Alen Gril

 

Komisija za pregled in potrditev izvedbe presoje

ga. Emilija Bratož

ga. Elizabeta Fon

g. Vinko Bogataj

g. Matej Klasinc


Postopek pridobitve znaka SQ

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO