Usposabljanje EAT za ocenjevalca PRSPO po modelu odličnosti EFQM (v sodelovanju z MIRS)

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) v sodelovanju z Uradom RS za meroslovje  (MIRS) organizira mednarodno in licencirano usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EFQM Assessor Training - EAT).

 

Dvodnevno izobraževanje je zasnovano z namenom usposobiti kvalificirane ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM kot tudi zagotoviti poglobljeno razumevanje modela odličnosti EFQM in logike RADAR. Gre za učinkovito učno izkušnjo, kar zagotavljajo usposobljeni strokovnjaki za izvedbo usposabljanj za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM.

 

Na usposabljanju EAT boste pridobili naslednja znanja in veščine:


 • delo v skupinah in ocenjevanje,
 • ocenjevanje po modelu odličnosti EFQM,
 • postopek ocenjevanja,
 • izvedba intervjujev v okviru obiska organizacije,
 • ocenjevanje in točkovanje,
 • zaključna priprava na obisk organizacije,
 • pregled intervjujev in priprava povratne informacije,
 • zaključna priprava povratnih informacij in predstavitev,
 • ključne točke o pridobljenem znanju in spretnostih za izvajanje ocenjevanja.

 

Komu je namenjeno usposabljanje EAT?


Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM je namenjeno vsakomur, ki ga zanima poglobljeno znanje o modelu odličnosti EFQM in ocenjevanju. Uspešno zaključeno usposabljanje je predpogoj za kandidaturo za ocenjevalca pri državni nagradi PRSPO. Ostali pogoji so objavljeni na spletni strani MIRS.

Pri tem naj vas spomnimo še na priporočilo št. 11 upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije o doseganju kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin, v skladu s katerim Slovenska odškodninska družba pričakuje, da se bodo vse družbe s kapitalsko naložbo države/skupine redno letno samoocenjevale po preizkušenem evropskem modelu odličnosti EFQM.

 

Kakšno predhodno znanje in veščine potrebujete?


 • ustrezne poslovne izkušnje,
 • dobro poznavanje modela odličnosti EFQM.

 

V dveh dneh bosta vaše znanje ocenjevala akreditirana predavatelja, in sicer na podlagi obrazca za veščine in izkušnje. Individualna ocena temelji na vašem prispevku k skupinskemu delu, vaši oceni informacij, vaših povratnih informacijah in pisnih nalogah. Če usposabljanje uspešno opravite, boste usposobljeni za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM, s čimer boste lahko sodelovali pri ocenjevanju za državno nagrado PRSPO. Pridobljeno potrdilo dokazuje, da ste kot del visoko učinkovite ocenjevalne ekipe pridobili veščine in znanje, potrebne za uspešno ocenjevanje organizacij kot tudi za razvijanje in opravljanje vodstvenih funkcij.

 

Kako postati evropski ocenjevalec po modelu odličnosti EFQM?

  

Prvi pogoj za evropskega ocenjevalca je, da je kandidat zanj že opravil usposabljanje EAT.


Razpis za ocenjevalce za nagrado EFQM je objavljen v novembru vsako leto. Partner EFQM, to sta v Sloveniji MIRS in SZKO, enkrat letno posreduje podatke o najboljših kandidatih in jih s tem predlaga za evropske ocenjevalce. Med merili EFQM za ocenjevalce sta aktivno znanje angleščine (tako pisno kot ustno) in visoka zrelost ocenjevalca.

 

 

Prijave na usposabljanje EAT

Uspešno končano februarsko 2015 in marčevsko 2015 usposabljanje EAT

Fotografije z dosedanjih usposabljanj EAT

 

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

ANKETA ZA PREJEMNIKE ZNAKA SQ

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO