Usposabljanje EAT za ocenjevalca PRSPO po modelu odličnosti EFQM (v sodelovanju z MIRS)

 

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) v sodelovanju z Uradom RS za meroslovje (MIRS) organizira dvo-dnevno mednarodno in licencirano usposabljanje za ocenjevalca EFQM (EFQM Assessor Training - EAT).


Rezultati udeležbe usposabljanja so povezani s tem, da so tečajniki razvili bistvena znanja in veščine za ocenjevanje po modelu odličnosti EFQM in so sposobni:

  • razumeti pristope notranjega in zunanjega ocenjevanja,
  • uporabljati načela in posebnosti modela odličnosti EFQM ter ocenjevalne matrike RADAR,
  • sodelovati z drugimi v okviru ocenjevalnega tima.


Komu je namenjeno usposabljanje EAT?

 

Namenjen je vsem, ki želijo razumeti osnove modela odličnosti EFQM in njegove tri komponente.


Pri tem naj vas spomnimo še na priporočilo št. 11 upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije o doseganju kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin, v skladu s katerim Slovenska odškodninska družba pričakuje, da se bodo vse družbe s kapitalsko naložbo države/skupine redno letno samoocenjevale po preizkušenem evropskem modelu odličnosti EFQM.Kakšno predhodno znanje in veščine potrebujete?


  • ustrezne poslovne izkušnje,
  • poznavanje modela odličnosti EFQM.

 

V dveh dneh bo vaše znanje ocenjeval akreditiran predavatelj, in sicer na podlagi obrazca za veščine in izkušnje. Individualna ocena temelji na vašem prispevku k skupinskemu delu, vaši oceni informacij, vaših povratnih informacijah in pisnih nalogah. Če usposabljanje uspešno opravite, boste usposobljeni za notranjega ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM. Pridobljeno potrdilo dokazuje, da ste pridobili veščine in znanje, potrebne za uspešno samoocenjevanje organizacij.


Termini: 

31.5.-1.6.2018

Trenutno ni razpisanih aktualnih terminov


Cena: 

• za člane SZKO: 702,72 EUR (576 EUR + DDV)
• za nečlane: 878,40 EUR (720 EUR + DDV)Prijave na usposabljanje EAT

 

 Izjave udeležencev usposabljanja EAT - 30.5.-1.6.2018

Fotogalerija usposabljanja EAT - 30.5.-1.6.2018 

 Fotografije preteklih usposabljanj EAT

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO