Vabilo za nagrade in priznanja za leto 2015

Nagrade in priznanja Slovenskega združenja za kakovost in odličnost

 

Predlagajte tiste, ki si to zaslužijo!

 

Tudi letos bomo pred svečano večerjo na 24. letni konferenci 12. novembra 2015 podelili nagrade in priznanja združenja. Vabimo vas, da predlagate kandidate za letošnje nagrajence.


Pisne predloge z utemeljitvami pošljite na naslov SZKO najkasneje do 31. avgusta 2015.


Predlagajte kandidate za naslednje kategorije nagrad in priznanj:


  • nagrada posamezniku za njegovo dolgoletno delo na področju širjenja kulture kakovosti in poslanstva SZKO,
  • priznanje posamezniku za enkraten prispevek v zadnjih treh letih (v regiji, državi ali  mednarodnem prostoru), in sicer ali za prispevek k stroki (raziskovalni del) ali za uspešno uvedbo novega pristopa h kakovosti (uvajalni del),
  • priznanje skupini članov za uspešno uvedbo koristne prakse, procesa, storitve ali programa, tako da to predstavlja preboj na določenem področju.


Podeljena bo največ ena nagrada in po največ eno priznanje vsake vrste, če dosežki kandidatov dosegajo zahtevano raven. Pravila za nagrade in priznanja SZKO so objavljena na spletni strani SZKO, www.szko.si.

 

mag. Aleš Košir,

predsednik komisije za podelitev nagrad in priznanj SZKO

 

V Ljubljani, 20.5.2015

 

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO