Včlani se


Se tudi vi zavedate pomena, ki ga imata načeli kakovosti in odličnosti v vse sferah življenja? Bi radi dobili nova znanja s področij kakovosti in odličnosti in delili z drugimi svoje izkušnje? Vabimo vas, da se tudi vi včlanite v naše društvo in se pridružite že več kot 500 obstoječim članom.


Kot član SZKO boste ne le skrbeli za uresničevanje poslanstva in ciljev združenja, pač pa boste deležni tudi različnih ugodnosti, kot je prejemanje revije Kakovost in brezplačna udeležba na nekaterih strokovnih seminarjih. Prijavijo se lahko tako fizične kot tudi pravne osebe.


Ugodnosti za člane


Višina letne članarine za fizične osebe:


 • Fizična oseba - predstavnik organizacije: 80,00 € 
 • Fizična oseba - samoplačnik: 50,00 €
 • Študent, upokojenec, nezaposleni: 15,00 €

Članarina za fizične osebe: ni obračunan DDV po 11. tč. 42 čl. zakona!


Višina letne članarine za pravne osebe:


Kategorija

članstva

      Število zaposlenih

Letna članarina (€)

A

500 in več zaposlenih

1.600,00 €

B

od 300 do 449 zaposlenih

1.300,00 €

C

od 150 do 299 zaposlenih

900,00 €

D

od 30 do 149 zaposlenih

600,00 €

E

od 5 do 29 zaposlenih

250,00 €

F

do 4 zaposlenih

130,00 €

U

neprofitne organizacije iz javnega sektorja (inštituti, agencije, bolnice ZD, UE, občine, šole, ipd...)

350,00 €

Članarina pravne osebe: V cenah DDV ni vključen.


 

Pristopna izjava za fizične osebe Pristopna izjava za pravne osebe


 


Kdo je lahko član?


Člani združenja so lahko polnoletni državljani republike Slovenije, tuji državljani in pravne osebe, ki jih v združenju zastopa pooblaščena oseba in ki sprejemajo pravila združenja. 

 

 

Pravice in dolžnosti članov


Pravice članov so:
• da sodelujejo pri uresničevanju ciljev in nalog združenja,
• da volijo in so voljeni v organe združenja,
• da dajejo predloge in pobude za delo združenja in so o delu združenja sproti obveščeni.


Dolžnosti članov so:
• da se aktivno vključijo v dejavnosti združenja,
• da skrbijo za uresničevanje poslanstva in ciljev združenja,
• da spoštujejo načela in pravila združenja,
• da redno plačujejo članarino.


Pogosta vprašanja

 

Kakšne ugodnosti imam kot član SZKO?

  

 • Udeležba za direktorje na vseh dogodkih v organizaciji SZKO je brezplačna, vsi ostali zaposleni pa imajo znižane kotizacije.
 • Brezplačno prejemanje tiskane revije Kakovost ter elektronskih Mesečnih novic in eNovic o odličnosti.
 • Organizacija srečanj in izmenjava mnenj v sredinah, ki so se izkazala z najboljšimi izvirnimi rešitvami in nagradami odličnosti.
 • Za člane, ki so pravne osebe, zastopanje njihovih interesov. Svetovalci ali izvedenci, s katerimi ima SZKO poslovni odnos, morajo biti kot pravne osebe člani SZKO.
 • Sodelovanje pri izobraževanju na področju kakovosti, odličnosti, kreativnosti, inovativnosti in pri postopkih za razvoj novih proizvodov višje kakovostne ravni ter storitvah z višjo dodano vrednostjo.
 • Informiranje in prejemanje izhodišč za izboljševanje in dograjevanje sistemov vodenja ter podlag za uskladitev z zahtevami različnih mednarodnih standardov, ključnih za prodajo proizvodov na svetovnih tržiščih.
 • Sodelovanje na okroglih mizah in drugih javnih srečanjih, ki jih pripravlja SZKO.
 • Oglaševanje v reviji Kakovost in Zborniku konference SZKO z znatnimi popusti.
 • Možnosti oglaševanja na dogodkih na katerih bo sodeloval SZKO (sejmi, branžne predstavitve, strokovna srečanja drugih organizacij in inštitucij).
 • Promoviranje vaših izdelkov ali storitev preko elektronskih in tiskanih medijev na spletni strani združenja, v obliki izdajanja knjig, brošur in na vseh dogodkih, ki jih organizira SZKO.
 • Intenzivna promocija vseh dobitnikov znaka SQ na različnih poslovnih srečanjih doma in v tujini.

 

Sem študent podiplomskega doktorskega študija na visokošolski organizaciji. Ali sem glede članarine tretiran kot študent ali kot zaposlen?

 

V primeru, da ste zaposleni, je vaš status zaposlena oseba.

 

Sledi se naslednjemu načelu: do zdravstvenega varstva in drugih pravic ter
ugodnosti (prehrana, prevozi, štipendiranje ...) imajo pravico študenti, ki
niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve.

 


Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO