IZOBRAŽEVANJE

Strokovni razvoj in nenehen napredek stroke kakovostnikov je eden ključnih ciljev našega delovanja. Skrbimo za razvoj novih znanj in jih širimo med naše člane. Podpiramo raziskave. Vzpodbujamo mreženje in izmenjavo izkušenj. Redno organiziramo različne oblike izobraževanj – po meri potreb naših članov in skladno s trendi v mednarodnem prostoru.

CERTIFICIRANJE

Znak SQ je simbol prepoznane in preverjene kakovosti izdelkov in/ali storitev, ki pomaga k pospeševanju prodaje in doseganju prodajnih ciljev. Znak SQ vodi v uspešno poslovanje, je znak vaše prednosti pred konkurenco in predstavlja dvojno promocijo: za podjetje in za Slovenijo.

DOGODKI

Letna konferenca SZKO je osrednji letni dogodek združenja in vodilni dogodek s področja kakovosti in odličnosti v Sloveniji. Dvodnevno strokovno srečanje je tradicionalno, organizirano v sklopu evropskega tedna kakovosti v začetku novembra. Konferenca poteka v plenarnem delu in v sekcijah in vsako leto pritegne udeležbo skoraj 500 udeležencev.