17. seja Upravnega odbora SZKO, 14.02.2019

Upravni odbor SZKO je na seji, ki je bila 14.2.2019, v eni izmed devetih točk dnevnega reda, obravnaval tudi poročilo o delu v letu 2018 in plan dela za 2019.