19. seja Sekcije za energetiko

Sekcija za energetiko

Sekcija za energetiko je v ponedeljek 8.4.2019, v prostorih Gospodarskega Združenja Slovenije, zasedala že na 19. seji.

Na seji so se seznanili z zahtevami in izzivi, ki jih prinaša prvi mednarodni standard za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018, se seznanili z naslovno temo in vsebino 26. konference SZKO, ter pristopili k izvedbi ankete s katero že četrto leto spremljajo stanje področja kakovosti in odličnosti znotraj organizacij s področja energetike.

Sekcija za energetiko vabi organizacije iz področja energetike, da se jim pridružijo in tako sodelujejo v zgodbi širjenja kakovosti in odličnosti na energetskem področju.

Več o sekciji si lahko preberete na https://szko.si/sekcija-za-energetiko/.