Nagrade-prizanje-pohvale-SZKO – merila za ocenjevanje 2019