Nagrade_prizanja_pohvale_SZKO – prijavni obrazec 2020