SZKO program Celostni kakovostnik – program – 1. delavnica v04