Certificiranje2

Znak SQ je simbol prepoznane in preverjene kakovosti izdelkov in/ali storitev, ki pomaga k pospeševanju prodaje in doseganju prodajnih ciljev. Znak SQ vodi v uspešno poslovanje, je znak vaše prednosti pred konkurenco in predstavlja dvojno promocijo: za podjetje in za Slovenijo.

Znak SQ

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) si prizadeva za dvig kakovosti in uspešnosti gospodarskih in negospodarskih subjektov ter javne uprave z uporabo in vpeljevanjem elementov kakovosti in poslovne odličnosti v delovanje in poslovanje. Ponosni smo, da smo lastnik registriranega znaka SQ – Slovenska kakovost. Znak SQ je simbol prepoznane in preverjene kakovosti izdelkov in/ali storitev, ki pomaga k pospeševanju prodaje in doseganju prodajnih ciljev. Vodi v uspešno poslovanje, je znak vaše prednosti pred konkurenco in predstavlja dvojno promocijo: za podjetje in za Slovenijo. Ključne prednosti:

  • lažja prepoznavnost kakovosti in izvora
  • spodbujanje dviga kakovosti
  • zagotovljena promocija (objava prejemnikov znaka SQ na spletni strani SZKO in v reviji Kakovost);
  • slavnostna podelitev znaka SQ na strokovnih in promocijskih dogodkih;
  • promocija v medijih;
  • navezovanje poslovnih povezav,
  • izmenjava znanja,
  • dostop do širokega nabora strokovnih člankov in mreže strokovnjakov s področja kakovosti preko včlanitve v mrežo SZKO.

Znak SQ je registriran pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino pod registrsko številko 9182404. Razvili smo lastne postopke za preverjanje slovenskega deleža in elementov kakovosti, ki so vključeni v postopek presoje za pridobitev znaka SQ. Dokumentacijo in postopke je prepoznala tudi Evropska organizacija za kakovost EOQ, katere član je tudi SZKO, zato je znak SQ priznan tudi na evropski ravni. V konkurenci ponudnikov je kakovost svojih proizvodov/storitev možno izkazati tudi z znakom SQ, ki pomeni odličnost poslovanja, visoko kakovost izdelkov/storitev pretežno slovenskega izvora ter uresničevanje želja kupcev.