Dogodki

Dogodki

V skladu s ciljem združenja, da svoje člane informira in izobražuje na področju kakovosti, notranje učinkovitosti in poslovne odličnosti ter omogoča izmenjevanje izkušenj med člani, SZKO organizira različne dogodke: konference, izobraževanja, predavanja, študijska potovanja, javne tribune in druge oblike izobraževanja in raziskovalne dejavnosti.