DOGODKI

V skladu s ciljem združenja, da svoje člane informira in izobražuje na področju kakovosti, notranje učinkovitosti in poslovne odličnosti ter omogoča izmenjevanje izkušenj med člani, SZKO organizira različne dogodke: konference, izobraževanja, predavanja, študijska potovanja, javne tribune in druge oblike izobraževanja in raziskovalne dejavnosti.

29. letna konferenca 2020

Letna konferenca SZKO je osrednji letni dogodek združenja in vodilni dogodek s področja kakovosti in odličnosti v Sloveniji. Dvodnevno strokovno srečanje je tradicionalno, organizirano v sklopu evropskega tedna kakovosti v začetku novembra. Konferenca poteka v plenarnem delu in v sekcijah in vsako leto pritegne udeležbo skoraj 400 udeležencev.

+ preberite več

28. letna konferenca 2019

Letna konferenca SZKO je osrednji letni dogodek združenja in vodilni dogodek s področja kakovosti in odličnosti v Sloveniji. Dvodnevno strokovno srečanje je tradicionalno, organizirano v sklopu evropskega tedna kakovosti v začetku novembra. Konferenca poteka v plenarnem delu in v sekcijah in vsako leto pritegne udeležbo skoraj 400 udeležencev.

+ preberite več

27. letna konferenca 2018

Letna konferenca SZKO je osrednji letni dogodek združenja in vodilni dogodek s področja kakovosti in odličnosti v Sloveniji. Dvodnevno strokovno srečanje je tradicionalno, organizirano v sklopu evropskega tedna kakovosti v začetku novembra. Konferenca poteka v plenarnem delu in v sekcijah in vsako leto pritegne udeležbo skoraj 400 udeležencev.

+ preberite več