2021.09.08_SZKO_konferenca_bener_izbor_crv_prestavljeno