Industrijska sekcija

INDUSTRIJSKA SEKCIJA

Sekcija se je ustanovila v letu 2018. Člani se redno srečujejo na temo uporabe orodij kakovosti v praksi. Predstavljajo primere dobre prakse in so aktivni na Konferenci kakovosti, povezani so tudi na socialnem omrežju LinkedIn.

predsednik sekcije
mag. Aleš Brgelz
direktor Sistema kakovosti, Gorenje.

mag. Aleš Brgelz

»Kakovost ni le naša služba, verjamem, da je vsakemu od nas pomemben del osebnih prepričanj iz zanje smo pripravljeni storiti korak več. Prihodnost SZKO kot takega pa vidim v nadaljevanju uveljavljenih dejavnosti ter uvedbo sodobnih tehnik komuniciranja, ki bodo omogočile članom aktivno izmenjavo izkušenj in mnenj o aktualnih poklicnih izzivih.«    

 


Industrijska sekcija (IS) je bila ustanovljena 21.2.2018.