szko logo

INTERVJU: dr. Rihard Knafelj, dr. med.

Preberite si kratek intevju z dr. Rihardom Knafeljem, dr. med. o njegovem pogledu mladega zdravnika na slovensko zdravstvo.

Sprašuje: Barbara Gunčar

1. Delovanje Zdravniške zbornice ocenjujete kot potrebno temeljite vsebinske in organizacijske prenove. Zakaj? Kakšna prenova bi bila po vaše najprimernejša?

Zdravniška zbornica bi morala biti ustanova, v katero bi želeli biti včlanjeni. Morala bi organizirati izobraževanja, skrbeti za licenciranje in skrbeti za reden nadzor nad izobraževanjem specializantov in mentorjev.

2. Klinike naj ne bi imele dovolj pooblastil, tako se sredstva v okviru pogodbe ZZZS prelivajo iz ene klinike na drugo, saj je pogodba npr. z UKC skupna.

Zbornica bi morala skupaj s predstavniki posameznih specialistov sestaviti kurikulum kroženja, ki je dejansko možen. Trenutno so predpisani posegi nerazumno postavljeni in se v realnosti ne opravijo. Specializanti hodijo k mentorjem »po podpise«, ne da bi večino posegov dejansko opravili. Programi kroženj (konkretno za interno medicino) niso sestavljeni po principu pomembnosti ampak po nejasnih merilih brez argumentov. Potrebna je temeljita prenova programov kroženja in centralizacija kroženja v terciarne ustanove. Trenutno namreč zbornica predvideva kroženje v lokalni regiji/bolnišnici in omejuje kroženje v terciarnih centrih. Veliko načinov zdravljenja se opravlja samo v UKC Ljubljana in ne v UKC Maribor.

3. Problematika slabih zdravnikov meče slabo luč na vse ostale, ki dobro delajo in smo nanje lahko ponosni. Kako bi uredili take primere?

V Sloveniji imamo vrhunske zdravnike. Moja sodelavka je dala prispodobo, da smo vojska elitnih specialcev, vendar brez generala. V slovensko družbo bi morali privzgojiti kulturo pohvale. Ob pomembnih prebojih slovenskih znanstvenikov (ne samo zdravnikov) bi morala o tem poročati televizija, radio in časopisi. Medijsko bi morali biti pokriti dogodki kot so npr. »naj zdravnik/zdravnica«.

4. Pooblastila direktorjev so po vaše premajhna, tudi plače, zato ni dobrih vodij. Kaj predlagate, da bo vodja – direktor prevzel odgovornost (npr. dal testirati alkoholiziranega zdravnika). Kako bi uredili plače direktorjev, saj imajo večje plače drugi, ki več dežurajo kot oni, ki opravljajo delo z dodatnimi odgovornostmi?

Vodja oddelka bi moral biti plačan glede na učinkovitost. Podobno bi moralo veljati za zaposlene. Plačo bi moral sestavljati fiksni del (80%?, 90%?) in variabilni del, ki bi se izplačal glede na uspešnost (raziskovalno v terciarni ustanovi, pedagoško na sekundarni in primarni). Morala bi seveda obstajati merila – zgolj dejstvo, da je nekdo »vet« v pedagoško delo še ne pomeni, da dobi avtomatično izplačan variabilni del. Podobno bi veljalo za specialiste na nekaterih deloviščin (urgenca, OP, intenzive).
Omogočiti privatno/javno partnerstvo. Vrhunski strokovnjak, ki dela v javnem zavodu (npr. interventni kardiolog) bi opravil samoplačniško dejavnost v istem zavodu, seveda v svojem prostem času. Cena posega bi morala biti v dogovoru z ustanovo in zavarovalnico. Dejavnost ne bi smela posegati v pretočnost/čakalne dobe bolnikov, ki se zdravijo v javnem sektorju.

5. Kako bi predlagali delo mladih specializantov, da bi bili bolje razporejeni.

Vsak oddelek bi moral javiti število razpoložljivih mest za specializante. Trenutno take politike ni, zato smo pogosto priča dvem ekstremom – poplava krožečih specializantov (konkretno na našem oddelku v maju 22 krožečih) ali pomanjkanje (poletje 2017 brez specializantov v nočnih izmenah).

6. Nekaj o sebi, predstavnik mladih zdravnikov.

Sem zdravnik internist, zaposlen na Kliničnem oddelku za Interno intenzivno medicino UKC Ljubljana, kjer sem se zaposlil 2012 po opravljeni specializaciji iz interne medicine. Istega leta sem začel sodelovati pri pouku na Medicinski fakulteti pri predmetu interna medicina. Doktorat znanosti in področja medicinskih znanosti sem opravil 2104. Leta 2015 sem pričel s poučevanjem predmeta fiziologija na Fakulteti Angele Boškin na Jesenicah, sodelujem kot predavatelj pri predmetu Zdravstveno varstvo v izrednih razmerah, kjer poučujem in vodim vaje iz oživljanja. Poleg rednega kliničnega in pedagoškega dela na oddelku, sodelovanja v timu, ki opravlja medbolnišnične helikopterske prevoze kritično bolnih in pedagoškega dela na MF, sodelujem v mednarodnih raziskavah, ki jih opravljamo na našem oddelku. Sem gurman, obožujem gledališče, opero, parfume in mačke.

logo
  • Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • info@szko.si
  • TRR: 02083-0018252371
  • ID za DDV: SI46449990
E-novice
Želite prejemati e-novice SZKO ter vabila na prihajajoče dogodke?

"*" označuje obvezna polja

This field is for validation purposes and should be left unchanged.