Naši partnerji

Če želiš potovati hitro, pojdi sam, če želiš priti daleč, pojdi skupaj. V SZKO trdno verjamemo v sodelovanje in povezovanje, saj sta to pogoja za oblikovanje in širjenje inovativnih praks, medsebojno učenje in uspeh na dolgi rok. SZKO ima sklenjene medsebojne sporazume s sledečimi organizacijami.


PARTNERSKE ORGANIZACIJE

 


PARTNERSKI DOGODKI

  • pri slovenski nagradi za družbeno odgovornost HORUS, ki jo organizirata Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDD) in Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS), imamo status podpornega partnerja
  • v sodelovanju z Uradom RS za meroslovje (MIRS) organiziramo usposabljanje za ocenjevalca EFQM/PRSPO (EAT)