Vodstvo

UPRAVNI ODBOR

Judita Rigler
Predsednica SZKO

 

 

Člani upravnega odbora SZKO

 • Nataša Gladovič
 • Ines Hikl
 • Matej Klasinc
 • Katja Kraškovic
 • Marko Lotrič
 • Marta Svoljšak Jerman
 • Urška Habjan

NADZORNI ODBOR
 • Sandi Grm
 • Elizabeta Fon
 • Marijan Šunta

ČASTNO RAZSODIŠČE
 • Aleš Buršič
 • Vinko Bogataj
 • Zoran Lekič
 • Anton Klasinc
 • Bojan Tomšič

ČASTNI PREDSEDNIK
 • Jožko Čuk

POVEZAVE

About the Slovenian Organization for Quality and Excellence (in English)